Budżetowanie produkcji

Okiem inspektora

Obok wielu istotnych czynników niezbędnych dla prawidłowego, nieustannie rozwijającego się przedsiębiorstwa, niezwykle istotne jest budowanie budżetu, który w jednym przypadku może być czynnikiem napędzającym rozwój organizacji, a w innym nawet przyczyną bankructwa.

Budżet przedsiębiorstwa to nic innego jak zebrane i opracowane w formie dokumentu dane na temat sytuacji finansowej oraz rynkowej organizacji. Analiza tych danych uświadamia osoby decyzyjne o stanie organizacji i pomaga podejmować decyzje na temat sposobu i kierunku działania przedsiębiorstwa, pomagając jednocześnie osiągnąć założone cele poprzez wskazanie, gdzie i w jakiej ilości ulokować zasoby organizacji. Umożliwia również monitorowanie występujących odchyleń od założonych w budżecie wartości. Innymi korzyściami wynikającymi z budżetu, to optymalizacja kosztów, wychwycenie pojawiających się wąskich gardeł, jak również uwidocznienie istotnych dla zarządzania informacji, co przekłada się na lepsze planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie i przewodzenie.
Budżet sporządzany jest najczęściej na rok, jednak mogą to być okresy krótsze. Jego realizacją zajmują się pracownicy organizacji. Biorąc pod uwagę roczny budżet całej organizacji, składa się on z budżetów cząstkowych, które są pogrupowane w dwa zasadnicze obszary, tj. część operacyjną, zawierającą informacje o podstawowej działalności oraz finansową, koncentrującą się na zagadnieniach inwestycyjnych, rachunku zysków i strat czy też przepływu środków.
Budżet produkcyjny, który jest istotą niniejszego tekstu, wchodzi do części operacyjnej, a odpowiedzialnym za jego sporządzenie jest kierownik/menedżer produkcji. Budżet ten jest zależny od budżetu sprzedaży i jest wyrażony ilościowo.

REKLAMA

​​

Tworzenie budżetu produkcji

Przy tworzeniu budżetu produkcyjnego, warto patrzeć holistycznie na całą organizację, ponieważ nawet najmniejsza zmiana w budżecie cząstkowym, jakim jest budżet produkcyjny, może mieć wpływ na budżety cząstkowe innych działów. Dlatego tak ważny jest prawidłowy przepływ informacji w procesie tworzenia, a później realizacji budżetu.
Przy budowie budżetu warto oprzeć się na opracowanych metodach, co pozwoli uniknąć błędów, jakie pojawiają się podczas kierowania się intuicją. Tradycyjne metody...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy