Budowanie lojalności wśród pracowników produkcyjnych

Konflikty na hali

Człowiek to jeden z podstawowych i najważniejszych zasobów każdej organizacji, jednocześnie to jej najbardziej nieprzewidywalny element, który nie zawsze zachowuje się w sposób racjonalny. Dlatego niezwykle ważne jest, by przywiązywać go do organizacji w sposób długofalowy i dbać o jego lojalność na każdym etapie współpracy.

Kim jest lojalny pracownik?

Według definicji Słownika Języka Polskiego PWN lojalność to „uczciwość i rzetelność w stosunkach z ludźmi”. A jak możemy postrzegać lojalność pracownika w miejscu pracy? Lojalny pracownik to taki, który w sposób uczciwy i rzetelny wywiązuje się z obowiązków wobec pracodawcy. Obowiązki te wynikają z dokumentów, które wiążą pracownika z pracodawcą, takich jak umowa o pracę, lecz również takich jak status organizacji czy regulaminy i zasady obowiązujące w miejscu pracy.
O lojalności pracownika można również mówić w kontekście jego zaangażowania wobec pracodawcy. Zaangażowanie pracownika może być postrzegane jako postawa w pracy, która przejawia się pozytywnym nastawieniem, pasją działania, identyfikacją z firmą i chęcią pozostania w niej, ponadprzeciętną gotowością do działania, w której interesy organizacji są równie ważne, jak interesy własne jednostki (Juchnowicz, 2012). O lojalności i zaangażowaniu możemy również mówić w kontekście przywiązania pracownika do organizacji.
Niezależnie jednak od tego, jakie nazewnictwo przyjmiemy, na lojalność pracowników składają się następujące kwestie. Ważne, by zatrudniany przez nas pracownicy:

REKLAMA

​​

 • utożsamiali się ze swoją organizacją,
 • utożsamiali się ze swoim zespołem, szanowali swoich współpracowników i dobrze się czuli w miejscu pracy,
 •  chcieli wkładać w swoją pracę niezbędną do jej wykonania siłę, a czasami byli gotowi włożyć znaczący wysiłek w to, by udało się zrealizować zamierzone zadania,
 • wierzyli w cele firmy i jej politykę,
 • chcieli trwać w swojej organizacji, nie szukali innej pracy i nie przyjmowali pierwszej nadarzającej się oferty od konkurencji.

Wobec kogo/czego pracownik może wykazać się lojalnością?

Pamiętajmy, że to, że pracownik będzie lojalny wobec najbliższego współpracownika, niekoniecznie oznacza, że będzie lojalny wobec organizacji. Przeciwnie, pracownik lojalny wobec swojego kolegi z pracy, może ukrywać jego niedociągnięcia czy spóźnienia przed przełożonym. Wobec kogo w takim razie pracownik może i powinien być lojalny?

 • Lojalność wobec organizacji – taki pracownik identyfikuje się ze swoją firmą, zgadza się z jej misją, wartościami, celami i zadaniami, które realizuje organizacja, będąc wobec niej lojalny, nie oczernia jej na zewnątrz, nie wynosi poufnych informacji, nie jest aktywny w poszukiwaniu innego miejsca zatrudnienia, czuje się zobowiązany wobec swojej firmy, czuje, że chce w niej trwać.
 • Lojalność wobec przełożonego – pracownik zgadza się ze swoim przełożonym, realizuje powierzone przez niego polecenia.
 • Lojalność wobec zespołu – pracownik jest niekiedy gotowy przedłożyć dobro zespołu nad swoje własne, np. zgadza się zamienić ze współpracownikiem zmianami,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy