Bariery i ograniczenia wdrażania koncepcji Lean Management

Konflikty na hali

Koncepcja Lean Management jest jak starochińska gra Go. Jej zasady można z łatwością wytłumaczyć dziecku, jednak tylko niewielu osiąga poziom mistrzowski. Porównanie koncepcji szczupłego zarządzania do tej niezwykle trudnej gry jest celowe, gdyż w obu przypadkach mamy do czynienia z prostymi zasadami, zestawem metod zachowywania się w danej sytuacji, a jednak wielu rezygnuje w trakcie rozgrywki, gdyż bariery, które napotyka podczas wdrażania nowych rozwiązań, uznaje za niemożliwe do pokonania.

Pierwsze kroki w Lean

Aby poznać bariery i ograniczenia występujące podczas wdrażania koncepcji Lean Management, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z jej podstawowymi założeniami. Od 1948 r. w Toyota Motor Company były wdrażane różne narzędzia i praktyki w celu obniżenia kosztów produkcji. Głównym założeniem była eliminacja wszystkich tych elementów procesu produkcyjnego, które nie dodawały wartości. Działania te przyjęły w pewnym momencie nazwę Systemu Produkcyjnego Toyoty i doprowadziły do obniżenia kosztu wyprodukowania jednego samochodu przy jednoczesnym podniesieniu jakości. Co więcej zwiększyły elastyczność w dostosowywaniu produkcji do popytu.
Dopiero w drugiej połowie 70. lat XX w. firmy produkcyjne ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dostrzegły potencjał leżący w rozwiązaniach Toyoty, natomiast pojęcia szczupła produkcja użyto dopiero w 1988 r. Od tego czasu koncepcję Lean, obok obszaru produkcyjnego, zaczęto wdrażać w usługach, wojskowości, administracji rządowej oraz medycynie. Pojawiły się pojęcia związane z tymi obszarami, tj. lean production (produkcja), lean government (administracja rządowa), lean accounting (księgowość), lean procurement (zakupy). Nazwy te coraz częściej zaczęto zastępować ogólnym pojęciem lean management [1].

REKLAMA

​​

5 zasad odchudzania

J.P. Womack i D.T Jones, światowej sławy znawcy zagadnienia szczupłego zarządzania, opisali pięć zasad odchudzania organizacji, które powinny być spełnione, aby skutecznie wdrożyć Lean Management.

  1. Poznanie wartości
    Najważniejsze jest poznanie wartości dla końcowego klienta. Wartość w tym przypadku dotyczy produktu lub usługi świadczonej klientowi i tego, jakie jego potrzeby zaspokaja. Tylko i wyłącznie z rozmowy z klientem można się dowiedzieć, jakie to są wartości. Posiadanie tej wiedzy daje możliwość podjęcia działań na rzecz eliminacji strat, czyli marnotrawstwa, które w koncepcji Lean nosi nazwę MUDA. W Lean Management wyróżnia się siedem podstawowych rodzajów strat:
    • oczekiwanie – oczekiwanie pracownika lub następnego elementu procesu. Nie jest to...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy