Zasady oceniania pracowników

Sztuka motywowania

Rozmowa oceniająca bywa dla pracowników trudna i stresująca. Mało kto pamięta jednak o tym, że taka sama bywa dla kierownika, który jest zobowiązany przekazać podwładnemu zarówno dobre informacje, jak i te nie najlepsze. Aby pomyślnie przejść rozmowy oceniające, warto znać cały system ocen pracowniczych, wiedzieć, z czego wynikają poszczególne elementy oceny i jakie powinny być etapy rozmowy oceniającej.

W wielu firmach produkcynych przeprowadza się regularne oceny pracowników w ramach okresowego systemu ocen. Rozmowy oceniające w ramach SOOP mogą mieć miejsce raz na kwartał, co pół roku lub co rok. System okresowej oceny pracowniczej to narzędzie, które:

REKLAMA

​​

 • pomaga w kontroli pracy i zwiększa wydajność pracowników, a co za tym idzie całej organizacji,
 • wspomaga rozwój pracowników i podnosi ich satysfakcję z pracy,
 • pomaga w budowaniu kultury organizacyjnej i polepsza komunikację w firmie.

W ramach systemu ocen warto oceniać obszary, które są istotne dla organizacji czy dla działu produkcji, takie jak:    

1. Wydajność pracy
Efekty działań (stopień realizacji zadań/celów) – jakość, ilość, terminowość, zyski.

2. Kompetencje  
Sposób działań (zachowania) – wiedza, umiejętności, postawa (motywacja),  uprawnienia (kwalifikacje), cechy osobowościowe.

3. Problemy i warunki pracy – (w odniesieniu do oczekiwań pracownika i jego planów zawodowych).

Aby osiągnąć zamierzone cele, należy opracować sprawny system uzupełniony o odpowiednie narzędzia, takie jak arkusze i skale ocen. Za tworzenie formularzy ocen są zwykle odpowiedzialni specjaliści HR, a niekiedy zewnętrzni konsultanci. Natomiast formularze, które posłużą do oceniania, są ostatnim elementem tworzenia systemów ocen.

Za przeprowadzenie rozmów oceniających są odpowiedzialni liderzy i kierownicy. Jeżeli ocena pracowników ma przynieść korzyści, kierownicy muszą być świadomi jej celów. Muszą również wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić samą rozmowę oraz jak wykorzystać informacje w niej pozyskane.

Przebieg procesu oceniania pracowników

Stworzenie i wdrożenie SOOP to długa i żmudna praca. Najczęściej składa się ona z następujących etapów:

 • Uświadomienie sobie konieczności wdrożenia systemu ocen pracowniczych.
 • Wybór zespołu tworzącego system (najczęściej w jego skład wchodzą pracownicy działu personalnego lub konsultanci zewnętrzni, nie można jednak zapomnieć o przedstawicielach, najczęściej kierownikach wszystkich działów funkcjonujących w organizacji).
 • Uświadomienie całemu zespołowi celów wprowadzania systemu (wytłumaczenie pracownikom poszczególnych działów, co powstaje i dlaczego).
 • Ustalenie harmonogramu prac.
 • Wybór metod pracy (ocena k...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy