Rozmowa rozwojowa jako narzędzie dyscyplinujące

Sztuka motywowania

W firmie funkcjonowanie w zespole często porównujemy do życia w rodzinie. Jednak nigdy nie powinniśmy zapominać o nadrzędnym celu, który pozwala się rozwijać każdej firmie. Trzeba wspólnie podążać w kierunku tego celu, ale żeby było to możliwe, lider powinien o tym celu przypominać. Dlatego każdy dobry i świadomy lider ma zestaw pewnych narzędzi, które dyscyplinują pracowników w zespole produkcyjnym. Jednym z nich jest rozmowa rozwojowa.

Można się zastanawiać, dlaczego w tym artykule piszemy o dyscyplinowaniu, a nie karaniu pracowników. Słowo „karanie” ma zdecydowanie bardziej negatywny wydźwięk i sam proces karania jest dużo trudniejszy emocjonalnie dla obu stron. Samo karanie jest ostatecznością i ostatnim elementem dyscyplinowania pracownika. Dyscyplinowanie ma podkreślić, że w firmie panują pewne zasady i reguły, do których pracownik się nie stosował i dlatego dana rozmowa ma miejsce. 

REKLAMA

​​

Dyscyplina a kara

Każdy lider powinien najpierw się zastanowić, jaka jest różnica między dyscyplinowaniem a karaniem. Jeżeli tego nie przemyśli, trudno mu będzie skorzystać nawet z najlepszych narzędzi, które mają mu pomóc w rozmowie z pracownikiem. Najłatwiej to zapamiętać, mając stale z tyłu głowy łacińskie znaczenie słowa disciplina, czyli nauczanie. Lider ma być osobą, która pomoże pracownikowi dostosować się do panujących w firmie reguł. Jest też osobą, do której zawsze pracownik może zgłosić się po pomoc. Dopiero taki lider ma siłę przebicia i jego działania dyscyplinujące są skuteczne.

Rozmowa rozwojowa

Dobrze przeprowadzona rozmowa rozwojowa jest moim zdaniem najskuteczniejszą metodą na dyscyplinowanie pracowników. Jednak, aby rozmowa była skuteczna, trzeba podzielić ją na kilka etapów. Nawet najlepszy lider nie jest w stanie nic osiągnąć poprzez jedną rozmowę. Bardzo często o tym zapominamy, a później dziwimy się, że rozmowa z pracownikiem nie przyniosła zakładanych rezultatów. Model rozmowy rozwojowej składa się z czterech kroków. Wykonanie każdego z tych kroków jest niezbędne, aby rozmowa rozwojowa z pracownikiem dała oczekiwane rezultaty. Ten model można wdrożyć w każdej firmie. Jest on bardzo uniwersalny i sprawdza się w wielu sytuacjach. Kluczem jest tu jednak zrozumienie, że rozmowa rozwojowa wykorzystywana jako nar...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy