Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

18 lutego 2019

NR 49 (Luty 2019)

Przychodzi się do firmy, odchodzi od szefa

0 113

Rynek pracy w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat diametralnie się zmienił. Chyba już na dobre stał się rynkiem pracownika, a nie – jak to miało dotychczas miejsce – pracodawcy. Co za tym idzie, na firmach spoczywają nowe wyzwania, często związane już nie z samym zapobieganiem, ale walką z szybującą rotacją. Jednym ze sposobów jest badanie opinii o menedżerach.


Przeprowadzone niedawno badania pokazują, że już ponad połowa pracowników (a dotyczy to wielu branż gospodarki) jest w stanie znaleźć nową pracę w ciągu niecałego tygodnia. Dziesiątki nowych miejsc pracy tworzą wyzwania dla pracowników i zachęcają do zmiany pracodawcy.
Wysoka rotacja zawsze oznacza, że w firmie dzieje się coś złego. Biorąc pod uwagę wielość czynników, które wpływają na rotację personelu, warto przeprowadzić szerokie badanie satysfakcji z pracy, aby dowiedzieć się co zawodzi i wymaga szybkiej interwencji. Najlepszym rozwiązaniem jest monitorowanie nastrojów pracowniczych, zanim zaobserwujemy wysoki poziom rotacji. Każdy to wie, jednak w rzeczywistości często jest inaczej.

Rodzaje rotacji

Chcąc omówić czynniki wpływające na wysoką rotację w przedsiębiorstwie, warto najpierw jasno określić, czym w ogóle jest rotacja pracownicza (ang. employee turnover, churn rate, attrition). Istnieje bowiem kilka typów rotacji: 

 • dobrowolna i wymuszona (ang. volontary, involontary turnover) (Eberle, G.J.),
 • pożądana i niepożądana (ang. desirable, undesirable) (Bowden, B.G.T.),
 • możliwa i niemożliwa do uniknięcia (ang. avoidable, unavoidable) (Abelson, M.).

Z dobrowolną rotacją mamy do czynienia, gdy pracownik sam postanawia rozstać się z pracodawcą. O rotacji wymuszonej jest mowa wtedy, gdy to pracodawca podejmuje decyzję o zwolnieniu pracownika. Często pracodawca, wychodząc naprzeciw pracownikowi, podpisuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – jeżeli jednak to firma inicjuje odejście pracownika, mówimy o rotacji wymuszonej. Rotacja pożądana to taka, która organizacji przynosi korzyści. Może się to objawiać na co najmniej kilka sposobów. Występuje, gdy firmę opuszcza np.: pracownik o niskich kwalifikacjach i słabych wynikach, ktoś, kto swoim zachowaniem i charakterem obniża motywację i morale pozostałych osób w zespole, lub po prostu osoba, która nie angażuje się w pracę i wykazuje się wysokim poziomem absencji. 
Pewien poziom rotacji w organizacji jest zawsze pożądany. Pozwala on na napływ do firmy „świeżej krwi”, co może przynieść nową wiedzę i umiejętności. Z rotacją niepożądaną stykamy się, gdy z organizacji odchodzi ktoś, kogo obiektywnie rzecz biorąc szkoda. Są to zwykle osoby trudne do zastąpienia, z wysokimi kompetencjami i dużą wiedzą. 
Bardzo istotny dla zrozumienia badań nad rotacją jest podział na odejścia pracowników możliwe i niemożliwe do uniknięcia. Pierwsze to takie, których przyczyną jest coś, na co firma może mieć wpływ. Rotacja niemożliwa do uniknięcia wynika z przyczyn od firmy niezależnych, często związanych z życiem prywatnym. Może to być np. poważna choroba. Innym przypadkiem jest odejście pracownika, który przeprowadza się do innego miasta lub kraju. Tu znajduje się również klucz do zrozumienia tego, że rotacji pracowników nie da się nigdy w pełni zaprognozować, gdyż wynika ona również z sytuacji niezależnych i zdarzeń losowych. 
Darmon w 2016 roku podzielił determinanty odejść na czynniki:

 • środowiskowe, utożsamiane z warunkami zewnętrznymi, w jakich przychodzi pracownikowi w firmie funkcjonować;
 • indywidualne, charakteryzujące samych pracowników określanych przez takie zmienne, jak cechy socjodemograficzne i osobowościowe personelu oraz specyficzne determinanty związane z ich aktywnością zawodową; 
 • organizacyjne, dotyczące różnych aspektów prowadzonej przez organizację polityki w obszarach rekrutacji, selekcji, motywowania oraz monitorowania pracowników; 
 • związane z satysfakcją zawodową pracowników;
 • nawiązujące do wyników osiąganych przez pracowników, np. stopień realizacji zadań, akordów.

Badanie menedżerów

Podstawą efektywnej działalności zakładu pracy i utrzymania odpowiedniej konkurencyjności jest zaimplementowanie podstawowych narzędzi zarządzania pracownikami. M...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy