Programy promocji zdrowia w zakładach pracy

Inspiracje

Aby zostać zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, pracownik musi przejść badania medycyny pracy. Następnie musi je cyklicznie powtarzać, by zostać dopuszczonym do wykonywania swoich obowiązków. Mogłoby się więc wydawać, że zdrowie pracowników nie powinno być tematem, który spędza sen z powiek właścicieli firm. Przecież zatrudniają zdrowe osoby, które przeszły wymagane na danym stanowisku badania. Czy jest to słuszne podejście?

Stan zdrowia współczesnych pracowników

Obowiązkowe badania medycyny pracy nie dają pełnego obrazu stanu zdrowia pracowników. Pomijając nawet działania patologiczne, w których badania odbywają się głównie na papierze. Również rzetelnie przeprowadzone badania pracowników mogą zakłamywać rzeczywistość, a to dlatego, że pracownikowi lub kandydatowi zależy, by badania przejść pozytywnie. W związku z tym może zataić część informacji, które powinien przekazać lekarzowi.

REKLAMA

​​

Kierownictwo również często nie ma wiedzy na temat zdrowia swoich podwładnych. Dysponuje jedynie danymi na temat absencji chorobowej. Nie zna przyczyn nieobecności, co z resztą nie zawsze byłoby wskazane. Zakłady produkcyjne często koncentrują się na wspieraniu jak najlepszej frekwencji swojej załogi poprzez premie frekwencyjne. To niekoniecznie przynosi spodziewane rezultaty. Często nie eliminuje patologii związanych z nadużywaniem zwolnień chorobowych. Szacunki mówią, że aż ok. 15% zwolnień lekarskich jest udzielanych osobom, które nie są faktycznie chore.

Może natomiast doprowadzić do dodatkowych zagrożeń – chory pracownik przyjdzie do pracy, by nie stracić dodatku frekwencyjnego. Taki pracownik poprzez swoją złą kondycję sprawia zagrożenie dla siebie i innych, jest mniej efektywny w pracy oraz naraża współpracowników na zarażenie. Ponadto pracownik, który nie poświęci czasu na dojście do zdrowia na początku choroby, może narażać się na późniejsze znacznie dłuższe nieobecności z powodu chorób i ich powikłań.

Według danych ZUS wśród głównych przyczyn nieobecności w pracy, oprócz chorób towarzyszących ciąży oraz wynikających z urazów, dominują schorzenia układu kostno-stawowego oraz mięśniowego. Przykładowo są to bóle pleców. Liczba nieobecności spowodowana tego typu schorzeniami z roku na rok coraz bardziej rośnie. Kolejnymi częstymi przyczynami nieobecności są zaburzenia psychiczne, choroby układu krążenia, układu trawiennego i nowotwory.

Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę odczucia pracowników, okaże się, że wielu z nich czuje się przemęczonych, brakuje im sił i energii do działania. To niebezpieczna sytuacja, która dodatkowo potęguje zły stan zdrowia. Pracownik przemęczony rzadziej dba o odpowiednie odżywianie, nie ma siły na sport i aktywność fizyczną, gorzej radzi sobie ze stresem, mniej angażuje się w pracę i częściej ma problemy w relacjach ze współpracownikami.

Ta wiedza wystarcza, by wyciągać wstępne wnioski. Nie musimy wiedzi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy