Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów pracowniczych

Prawo pracy

Mediacja jest formą rozwiązywania sporów opierającą się na wyspecjalizowanej, niewładczej oraz obiektywnej ingerencji osoby trzeciej – mediatora. Mediator powinien być bezstronny i neutralny wobec stron i ich sporów. Nie ma interesu w opowiedzeniu się po którejś ze stron, co oznacza, iż mediator dąży do skupienia stron na wypracowaniu porozumienia, a nie potęgowaniu konfliktu.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR – alternative dispute resolution) mającą na celu szczególnie upowszechnianie kultury prawnej opartej na pozasądownym rozwiązywaniu sporów. Jest skuteczną alternatywą dla postępowań sądowych, która pozwala na złagodzenie sporu. Generalnie metody ADR opierają się na przekonaniu, że ugody powinny być formułowane przez same strony z uwzględnieniem ich interesów, nie zaś narzucane z zewnątrz ze względu na uprawnienia i obowiązki uczestników. Mediacja jest procesem służącym osiągnięciu porozumienia, zarówno w przypadku sporu, jak i w sytuacji impasu oraz zastoju w negocjacjach. Mediacja może służyć także nawiązaniu kontaktu między stronami. Jednakże należy podkreślić, iż nie każda sprawa musi zakończyć się ugodą. Rezultat mediacji w pełni zależy wyłącznie od woli stron.
Porozumienie kończące konflikt realizuje wiele celów. Przede wszystkim rozwiązuje spór poprzez wypracowanie warunków wzajemnie akceptowalnych przez strony oraz uwzględniających interesy i potrzeby obu stron. Ponadto odbudowuje relacje między stronami konfliktu, wycisza ich emocje. Warto podkreślić, iż mediator nie jest arbitrem, tj. nie rozstrzyga sporu i nie wskazuje, kto ma rację. Jest pośrednikiem w działaniach, które strony podejmują, by rozwiązać spór lub ustalić warunki współdziałania na przyszłość. Powinien też posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Co istotne, mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy przebiegu mediacji. 

REKLAMA

​​

Mediacja – podstawy prawne

Mediacj...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy