Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

1 lipca 2019

NR 51 (Czerwiec 2019)

Lider bezpieczeństwa jak wpływać na bezpieczne zachowania pracowników?

0 55

Bezpieczeństwo jest dziś bezsprzecznie najważniejszą kwestią dla firm. Stanowi odzwierciedlenie wartości, jakimi kierują się organizacje, wpływa na sposób postrzegania firmy przez kandydatów na rynku pracy, kontrahentów i współpracowników. 

Bezpieczeństwo jest dziś bezsprzecznie najważniejszą kwestią dla firm. Stanowi odzwierciedlenie wartości, jakimi kierują się organizacje, wpływa na sposób postrzegania firmy przez kandydatów na rynku pracy, kontrahentów i współpracowników. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ważnym elementem kultury organizacyjnej firmy, ale także polityki employer-brandingowej. Firmy nie tylko muszą, ale także chcą poprawiać warunki pracy, kształtując kulturę opartą o bezpieczeństwo i ciągłe doskonalenie w tym zakresie. 


Najważniejsza jest konsekwencja


Choć bezpieczeństwo jest dla wielu firm produkcyjnych priorytetem, to jednak jest także ogromnym wyzwaniem. Wymaga bowiem zachowania bezkompromisowej postawy – często kosztem nawet wyników produkcyjnych. Co więcej, oznacza również konsekwentne prowadzenie świadomej polityki w zakresie bezpieczeństwa i kultury pracy oraz w zakresie przywództwa w organizacji. Nie da się realizować wskazanych celów bez zaangażowania kadry zarządzającej w firmie. Bezpieczeństwo musi stanowić nadrzędny cel, który konsekwentnie, każdego dnia, jest realizowany przez wszystkie szczeble zarządzania w organizacji.

Postawa – brygadzistów, mistrzów, kierowników i dyrektorów – musi więc jasno wskazywać, że dla firmy bezpieczeństwo jest najważniejsze. Te osoby, jako liderzy bezpieczeństwa, swoją postawą i codziennymi decyzjami muszą nie tylko dawać przykład pracy zgodnie z zasadą safety first (z ang. bezpieczeństwo przede wszystkim), lecz także wpływać na pracowników, tak by to oni sami stali się ambasadorami bezpieczeństwa na swoich obszarach. Jeśli więc pracownik produkcji jest w stanie zwrócić uwagę wizytującej go osobie, że na danym obszarze ma poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych, a pracownik magazynu wyprosi z niego osobę, która wchodzi tam bez wymaganego kasku, to jesteśmy na dobrej drodze w kształtowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa, w której pracownicy przestrzegają obowiązujących zasad i procedur oraz czują się uprawnieni przez swoich przełożonych, a także kadrę zarządzającą do pilnowania i egzekwowania polityki bezpieczeństwa na swoim obszarze. Wymaga to jednak od liderów bezpieczeństwa nadania swego rodzaju uprawnień pracownikom liniowym, tak by czuli się zobligowani do proaktywności, a w swoich działaniach – bezpiecznie i komfortowo przy wsparciu 
przełożonych.


Ewolucja, a nie rewolucja


Wpływanie na bezpieczne zachowania pracowników jest bez wątpienia procesem, który wymaga czasu, pracy i konsekwencji. Liderzy oraz menedżerowie muszą nie tylko spełnić wymogi prawne (niezbędne szkolenia, instruktaże, badania lekarskie czy uprawnienia do wykonywania pracy), ale przede wszystkim zachować postawę angażującą i proaktywną – promującą wszelkie działania sprzyjające bezpieczeństwu (np. projekty niwelujące warunki szkodliwe lub poprawiające ergonomię pracy). Liderzy ci wykorzystują więc wszystkie możliwe okazje do tego, aby rozmawiać o bezpieczeństwie ze swoim zespołem. Temat ten powinien pojawiać się nie tylko na spotka niach komunikacyjnych z całą załogą, ale także na spotkaniach działowych, podczas rozmów rozwojowych z pracownikiem czy zwykłej, codziennej wizyty w dziale produkcji, w trakcie której rozmawia się o swoich obserwacjach bezpiecznych zachowań, jak również tych, które potencjalnie niosą ryzyko wypadku. Co więcej, temat bezpieczeństwa – jako najważniejszy – powinien „otwierać” wszystkie spotkania operacyjne, co też będzie jednoznacznym sygnałem dla naszego zespołu, że kwestie BHP są priorytetem dla kadry zarządzającej.


Ważny głos pracowników


Indywidualne rozmowy z pracownikami liniowymi przy ich stanowisku pracy są też dobrym momentem, aby zapytać o ich przemyślenia i spostrzeżenia na temat maszyn i urządzeń, z którymi pracują, co pozwoli firmie lepiej zarządzać ryzykiem potencjalnych zdarzeń wypadkowych. Pracownicy ci jako osoby, które najlepiej znają swój obszar pracy, często też mają ciekawe pomysły na usprawnienie i doskonalenie bezpieczeństwa w miejscu wykonywania swoich obowiązków. Rozmowy z przełożonymi wyższego szczebla (również innych funkcji), związane z kreowaniem kultury bezpiecznej pracy, utwierdzają pracownika w przekonaniu, że jest to cel nadrzędny dla firmy i wszelkie inne działania muszą być mu podporządkowane. 

Taka rozmowa jest świetnym momentem, aby doceniać pracowników, którzy pracują bezpiecznie i wymagają tego od innych. Docenienie starań pracownika i podziękowanie mu za wkład w realizację polityki bezpieczeństwa nie tylko będzie dla niego motywujące, ale także pozwoli budować zespół nieformalnych ambasadorów bezpieczeństwa na danym obszarze. Warto zaangażować ich do promowania kultury BHP oraz jako mentorów dla nowych pra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy