Lean nie tylko dla dużych wdrażanie Lean w małym przedsiębiorstwie

Temat numeru Otwarty dostęp

Koncepcja Lean najczęściej kojarzona jest z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Czy w takim razie da się wdrożyć rozwiązania Lean w małych organizacjach?

Mikro- i małe przedsiębiorstwa stanowią w Polsce przeważającą większość. Zgodnie z danymi podawanymi przez Główny Urząd Statystyczny 96,5% firm stanowią mikroprzedsiębiorstwa, a 2,6% małe [1]. Podobne wartości występują w całej Europie, a mimo to koncepcja Lean w literaturze przedmiotu skupia się głównie na przykładach dużych i średnich przedsiębiorstw, tak jakby w ogóle nie zakładano możliwości wykorzystania tej idei w małych organizacjach. A jak pokazuje doświadczenie, narzędzia Lean można z powodzeniem wykorzystywać nawet w mikroprzedsiębiorstwach. Co ciekawe, autorzy opracowania opisującego pozytywne aspekty Lean w małych przedsiębiorstwach stwierdzają, że nie widzą sensu angażowania organizacji zatrudniającej poniżej dziesięciu osób we wdrażanie Lean [2]. W jakim stopniu takie opinie są nieprawdziwe, pokazał Maciej Środa, lekarz patomorfolog, który w swojej praktyce wdrożył „leanowe” rozwiązania, skracając w efekcie czas badań z 3,5 dnia do 3,5 godziny. Bardzo dokładnie zdefiniował wartość dodaną, która była punktem wyjścia dla doskonalenia całego procesu. Zlokalizował straty i je wyeliminował, wykorzystał zasadę 5 S w celu uporządkowania miejsca pracy, użył kanban, żeby mieć natychmiast informację o brakujących materiałach, a do obsługi pacjenta zastosował One Piece Flow, czyli przepływ jednej sztuki. Stworzył też punkty kontroli jakości, by wyeliminować błędy. 

Aby pewnie podejść do koncepcji Lean w małym przedsiębiorstwie i zmienić ograniczające przekonanie, że jest to rozwiązanie tylko dla dużych i średnich firm, należy wrócić do podstaw i zastanowić się, czym dla organizacji jest Lean:

REKLAMA

​​

  • zwiększenie wydajności – działamy szybciej i lepiej,
  • bycie bardziej konkurencyjnym – niższe koszty i lepsza jakość,
  • zwiększenie bezpieczeństwa – uporządkowane i bezpieczne miejsce pracy,
  • ukierunkowanie się na klienta – punktem odniesienia jest wartość dodana,
  • ostatnie, ale nie mniej ważne – Lean to oszczędności.

Skoro powyższe stwierdzenia dotyczące Lean odnoszą się do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i obszaru działania, co w takim razie jest przeszkodą we wdrażaniu skutecznych rozwiązań proponowan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy