Kruche krzemiany, zwinna organizacja

Ja szef

Z Robertem Janeczko, szefem Business Unitu Krzemiany w Grupie CIECH i Wojciechem Smardzem, dyrektorem Działu Doskonałości Operacyjnej i Supply Chain w Grupie CIECH rozmawiała redakcja „Menedżera Produkcji”.

Strategia

 • Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo, by stać się branżowym liderem i w pełni zobowiązujemy się do zmniejszenia wskaźnika wypadków o 30% do 2024 roku.
 • Budowa kultury organizacyjnej nastawionej na zwycięstwo.
 • Biznes gotowy sprostać wyzwaniom przyszłości, odpowiadający na wymagania zmieniającego się otoczenia biznesowego.
 • Nowoczesna grupa chemiczna z niezbędnymi do realizacji celów zasobami.
 • Jasno zdefiniowana i optymalizowana wartość dostarczana wszystkim interesariuszom.
 • Stabilne aktywa generujące przewidywalną stopę dywidendy.
 • Wykorzystanie aktywów w pełni. Komercjalizacja dodatkowych ilości wyrobów gotowych pochodzących z nowych instalacji.
 • Uruchomienie programu optymalizacji kosztów, aby zmaksymalizować tworzenie wartości organizacji.


Inwestycje

W ostatnich latach zostały zrealizowane dwie duże inwestycje:

REKLAMA

​​

 • W listopadzie 2021 roku uruchomiono nową instalację do wytopu szklistych krzemianów sodu – kluczowego surowca w produkcji krzemionki strącanej, z której powstają m.in. energooszczędne opony i kosmetyki. Inwestycja o wartości 80 mln zł zwiększy moce produkcyjne Grupy CIECH w obszarze krzemianów sodu o ok. 30%, do ok. 240 tys. ton rocznie, i umocni polski koncern chemiczny na pozycji największego dostawcy tego surowca w Europie.
 • W maju 2022 roku zakończono kompletną przebudowę starej instalacji do wytopu krzemianów, wartość inwestycji to 26 mln zł.
 • Nowe inwestycje to nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych, ale także wyższa efektywność produkcji uzyskana za sprawą najnowszych dostępnych technologii. Dzięki temu zmniejszymy emisję dwutlenku węgla na tonę produktu o ok. 20%.
 • Aktualnie finalizowane są kolejne dwie inwestycje:
  • budowa magazynu i zwiększenie powierzchni magazynowej o 100%,
  • instalacja nowej linii zasilani...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy