Japońska strategia zarządzania Hoshin Kanri

Temat numeru Otwarty dostęp

W latach 60. XX w. opracowano w Japonii system zarządzania nazwany Hoshin Kanri, który według jednej z definicji, próbujących uchwycić w całości sens tego podejścia, oznacza „systematyczny proces planowania i osiągania długoterminowych celów, poprzez rozwinięcie strategii organizacji na wszystkie jej departamenty i jednostki”.

Sposoby postrzegania przez ekspertów Hoshin Kanri utrudniają opisanie tej metody jedną, przyjętą definicją. Jednak zapoznając się z literaturą, można stwierdzić, że Hoshin Kanri to system, który koncentruje organizację na ciągłym doskonaleniu jej funkcjonowania za pomocą rocznego programu zarządzania opartego na wizji przedsiębiorstwa, a dokładniej na tzw. prawdziwej północy [2]. Wizja ta, cele oraz zadania są przekazywane na wszystkie szczeble organizacji, od zarządu po pracowników produkcyjnych. 
Znajomość kierunku działania organizacji oraz jej polityki i strategii przez każdego pracownika ułatwia budowanie atmosfery ciągłego doskonalenia i jest idealnym punktem wyjścia do wdrożenia koncepcji Lean Management, czyli szczupłego zarządzania.
Aby jeszcze bardziej przybliżyć idee przyświecające tej metodzie, warto poznać bezpośrednie tłumaczenie słów Hoshin Kanri: 

REKLAMA

​​

  • Ho – kierunek, metoda, zasada, alternatywa, regularny przedmiot, znaczenie, forma;
  • Shin – igła, szpilka, klamra, zszywka;
  • Kan – odpowiadać za podział, dowodzić, zarządzać;
  • Ri – logiczny, uzgodnienia, zasada, pierwotny punkt.

Biorąc pod uwagę powyższe tłumaczenia, Hoshin Kanri nazywa się sposobem wyznaczania kursu na podstawie błyszczącej igły. Używając jednak terminologii zaczerpniętej z nauki zarządzania, tłumaczone jest jako wdrażanie polityki firmy (z ang. policy deployment).
Jeszcze inna definicja określa Hoshin Kanri jako „system zarządzania, w którym roczna polityka ustalona przez przedsiębiorstwo jest przekazywana w dół organizacji i wdrażana we wszystkich wydziałach i funkcjach” [2].

Prawdziwa północ

Przedsiębiorstwo w Hoshin Kanri dąży do prawdziwej północy, czyli do sprecyzowanego celu na mapie. Określenie to wyraża wizję i kierunek podążania przedsiębiorstwa. Istotne jest opracowanie prawdziwej północy w taki sposób, aby żadnemu z pracowników przedsiębiorstwa nie sprawiało trudności zrozumienie, w jakim kierunku podąża organizacja. Prawdziwa północ powinna opisywać konkretną i mierzalną wizję przyszłości – można w tym celu skorzystać z narzędzi do wyznaczania celu, np. SMART. Powinna również wskazywać oczekiwany kierunek działania, opisany w taki sposób, aby można było łatwo go sobie wyobrazić, a w konsekwencji zrozumieć. Na koniec powinna wyrażać wolę do dążenia w jej kierunku [1] i motywować. 
Prawidłowo opracowana prawdziwa północ wraz z działaniami...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy