Jak podejść do transformacji lean i zbudować zaangażowany zespół otwarty na zmianę

Sztuka motywowania

Oczekiwania klientów rosną z dnia na dzień. Oczekują oni szybszych terminów, lepszej jakości, konkurencyjnych cen oraz ciągłej poprawy od swoich dostawców. To wymusza ciągły wzrost efektywności, czyli uzyskiwania oczekiwanych efektów przy jednoczesnym jak najmniejszym zużyciu zasobów. Żadna firma nie poprawi swojej efektywności, jeśli menedżerowie i pracownicy nie będą zaangażowani w realizację swoich zadań i celów. Oznacza to, że powinni oni robić właściwe rzeczy we właściwy sposób i z pełnym zaangażowaniem. Poprawa którejkolwiek z tych kategorii będzie prowadziła do poprawy efektywności. zastanów się, czy na pewno wiesz, po co wykonujesz dane zadania? Do czego one prowadzą? Zastanów się także, skąd wiesz, że wykonujesz swoje zadania we właściwy sposób?

Nie ma spektakularnych rezultatów bez efektywnych zespołów, czyli takich zespołów, które mają zbieżne cele, wspólną misję i które biorą odpowiedzialność za wyniki. Takie zespoły najczęściej wyróżniają się:

REKLAMA

​​

 • wzajemnym zaufaniem,
 • różnorodnością w sposobie widzenia świata,
 • prawem do wyrażania własnych poglądów (nieunikaniem konfrontacji),
 • jasno sprecyzowanymi i zrozumiałymi przez wszystkich celami,
 • pozytywną atmosferą wewnątrz zespołu,
 • zaangażowaniem,
 • odpowiedzialnością zarówno za zadania, jak i za wyniki.

Jeśli chcesz zbudować efektywny zespół, musisz pracować nad każdym z tych czynników w swoim zespole. Transformacje Lean bardzo pomagają w budowaniu efektywnych zespołów, gdyż najczęściej rozpoczynają się od zdefiniowania stanu AS IS organizacji oraz wyznaczenia celów nadrzędny...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy