Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

10 listopada 2021

NR 65 (Październik 2021)

Industry 4.0. W co zainwestować w pierwszej kolejności?

0 203

Czwarta rewolucja przemysłowa dotyka ogromu obszarów tematycznych w każdej firmie produkcyjnej, logistycznej czy zajmującej się wydobyciem, przemysłem, przetwórstwem. Zmienia de facto przedsiębiorstwa całościowo, modyfikując niejako ich cele, przesuwając granice możliwości, gruntownie niekiedy przebudowując sposób ich działania.

Inwestowanie w stanie się firmą działającą zgodnie z Industry 4.0 kojarzy się z konkretnym planem, zakupem sprzętu, oprogramowania i dużą ilością nauki. Patrząc na przedsiębiorstwo z perspektywy jego codziennej efektywności i rentowności, trudno jest zdecydować, który z tych obszarów czy tematów powinniśmy rozpocząć w pierwszej kolejności. Tymczasem o tym, jakie podejmiemy działania i ile uwagi firmy mu poświęcimy, decydować powinny wysokopoziomowe cele i strategia ich osiągania, którą przedsiębiorstwo wyznacza sobie do wdrożenia w skończonym horyzoncie czasu.

POLECAMY

Zarządzanie celami a zarządzanie przez cele

Wyznaczaniem celów organizacji, w przypadku mniejszych firmy, zajmuje się zazwyczaj CEO lub zarząd, w przypadku większych prócz tych organów w procesie biorą także udział dyrektorzy poszczególnych komórek organizacyjnych. 
Jak jednak cele całej firmy przekładają się na pracę działów czy zespołów i w jaki sposób wspierają wdrożenie Industry 4.0?
W pierwszej kolejności warto zadać sobie pytanie, co powinno być priorytetem: wdrożenie Industry 4.0 samo w sobie czy raczej wdrożenie Industry 4.0 w konkretnym celu. To drugie podejście oferuje zdecydowanie więcej mierzalnych owoców pracy.
Pojęcie Czwartej Rewolucji Przemysłowej jest dzisiaj bardzo popularne. Przewija się nieustannie na konferencjach, w portalach i czasopismach branżowych. Jest wykorzystywane jako wytrych podczas negocjacji biznesowych i mami obietnicami na stronach przedstawicieli i producentów nowoczesnego sprzętu. Sama umowna zgodność z Industry 4.0 nic jednak nie wnosi. Kiedy więc w firmie pojawia się pytanie: „Czy powinniśmy się zająć wdrożeniem Industry 4.0?”, odpowiedź na nie brzmi: „Nie. Nie powinniśmy”.
Czym zatem warto się zająć, aby rozwijać organizację, działać na korzyść zwiększania rentowności, móc oferować konkurencyjne produkty i usługi? Odpowiedź kryje się właśnie w mądrym wyznaczaniu celów. Do prowadzenia biznesu potrzebne jest rozeznanie w branży, w której działamy. Umiejętność porównania naszych możliwości do możliwości innych podmiotów oferujących te same lub podobne produkty. Do tego dochodzi analiza bieżącej sytuacji firmy: gdzie jesteśmy, skąd i w jakim czasie doszliśmy do tego miejsca, jakie decyzje nas tutaj zaprowadziły. To, w połączeniu z wynikami finansowymi i możliwościami kadrowymi, buduje pewien obraz, będący podstawą do wyznaczania celów przedsiębiorstwa. Cel to bowiem nic innego jak odpowiedź na pytanie, gdzie zatem chcemy się znaleźć. Kiedy chcemy tam dojść? Jakimi środkami i zasobami dysponujemy, które mogą nam w tym pomóc.
Przykładowym celem przedsiębiorstwa produkującego klamki może być zdobycie 5% udziału w rynku sprzedaży klamek stalowych do drzwi zewnętrznych na terenie Polski w ciągu dwóch lat. Cel powinien być mierzalny – musimy więc mieć sposób na sprawdzenie, czy rzeczywiście osiągnęliśmy określony udział rynkowy – umocowany w czasie, precyzyjny i jednoznaczny. I – przede wszystkim – możliwy do zrealizowania. Mądre zarządzanie celami pozwala organizacji na ich sukcesywne osiąganie. Wyznaczenie zbyt odległego celu odbierze animuszu osobom odpowiedzialnym za jego osiągnięcie. Wyznaczenie zbyt łatwego celu z kolei sprawi, że wszystkim może się on wydać tak prosty do zdobycia, że aż nie tak bardzo pilny – po co pracować nad nim od razu, skoro jego osiągnięcie nie zajmie nam aż tyle czasu. Łatwo jest dać się złapać w pułapkę nieadekwatnego celu.
Zarządzanie przez cele z kolei – tzw. Management by Objectives (MBO) [1] – to metoda zarządzania przedsiębiorstwem oparta na wyznaczaniu mądrych celów, tzw. objectives. W myśl tego podejścia cele strategiczne firmy tłumaczą się na cele operacyjne wewnątrz poszczególnych działów, które następnie przyjmują formę celów zespołowych na najniższym szczeblu organizacji. Każdy kolejny poziom kadry menedżerskiej odpowiedzialny jest za komunikowanie celów do wszystkich pracowników oraz za upewnienie się, że cele są dobrze rozumiane, a działania zaplanowane w taki sposób, aby wspierać realizację tych celów.

Industry 4.0 jako narzędzie, nie cel

Wracając na chwilę do przykładu producenta klamek, zadajmy sobie pytanie, co musi się wydarzyć, aby osiągnął on 5% udział w rynku?

 1. Musi oferować klamki będące jakościowo i cenowo konkurencyjne w porównaniu do klamek innych graczy.
 2. Musi mieć możliwość wyprodukowania takiej liczby klamek danego rodzaju, by móc realnie pokryć 5% zapotrzebowania rynkowego.
 3. Musi mieć możliwości dotarcia do potencjalnych klientów w skuteczny sposób.
  Biorąc następnie na tapetę punkt drugi, można go zdekomponować w następujący sposób:
 4. Musi mieć możliwość wyprodukowania takiej liczby klamek danego rodzaju, by móc realnie pokryć 5% zapotrzebowania rynkowego:
 • Musi mieć dostęp do odpowiedniej ilości surowców potrzebnych do produkcji klamek.
 • Musi zatrudniać odpowiednio dużą i wykwalifikowaną grupę pracowników.
 • Musi posiadać park maszynowy dostosowany do pożądanej liczebności produkcji.
 • Musi mieć odpowiednie narzędzia do monitorowania postępu prac oraz jakości wyrobów.
 • Musi przeanalizować kompetencje działu odpowiedzialnego za produkcję klamek i ocenić, czy zatrudnienie nowego personelu nie jest konieczne.

Schodząc jeszcze jeden poziom, przechodzimy już de facto do konkretnych obszarów, które w firmie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy