GEMBA WALK na co dzień

Temat numeru Otwarty dostęp

Taiichi Ohno nazywany przez niektórych ojcem Toyota Production System, na którym bazuje znany nam obecnie Lean Management, miał powiedzieć: „Menedżerowie Toyoty powinni być absolutnie zaangażowani w pracę na hali produkcyjnej tak, aby myć ręce co najmniej trzy razy dziennie”. To właśnie osobista obecność oraz podejście „idź i zobacz” stanowią fundament Gemba Walk.

Co to jest Gemba Walk i inne japońskie terminy na „G”? Podstawowe definicje

Genchi
Oznacza faktyczne miejsce, a nie wyimaginowany obraz fabryki marzeń, tylko faktyczne, rzeczywiste określone w czasoprzestrzeni miejsce. W moim przypadku to głównie dział montażu – nie jest idealny, ale dzięki temu mam pracę, bo mogę go ciągle doskonalić. 

Genbutsu
To faktyczny produkt. Namacalny bądź nie – w przypadku usług – owoc wspólnej pracy ludzi przebywających na Genchi. On też nie jest idealny. Jest jak prężnie działający ludzki mięsień obrośnięty warstwą tłuszczu – marnotrawstwem. Musimy próbować go wyszczuplać.

Genjitsu
To fakty, rzeczywistość. Nie opinia czy subiektywna ocena Zbyszka, który, przechodząc obok prasy, stwierdził, że proces jest dobry, ale mógłby być lepszy. Dobry może być obiad, proces może być na przykład optymalny, bo przy obecnych parametrach i możliwej do zastosowania technologii daje nam największą możliwą produktywność przy najniższych możliwych kosztach.

Gemba
Czyli miejsce, w którym wykonywana jest praca. Miejsce, w którym wytwarzany jest Genbutsu – faktyczny produkt – i dodawana jest do niego wartość dla klienta.

Gemba Walk
Rozumiany jest jako regularna, osobista obecność lub przejście po miejscach i procesach tam, gdzie rzeczywiście powstają produkty.

REKLAMA

​​

Audyt a Gemba Walk – podobieństwa i różnice

Chcesz robić Gemba Walk – gratulacje! Eksperci ostrzegają jednak przed huraoptymizmem. Aby Gemba Walk był faktycznie tym, czym powinien, muszą zaistnieć pewne warunki. Mowa tu przede wszystkim o uprzedniej skutecznej implementacji dobrze znanych narzędzi, takich jak: 5S, Zarządzanie Wizualne, Standaryzacja Pracy czy TWI. Zanim przystąpimy zatem do praktykowania Gemba Walk, powinniśmy upewnić się, że w naszej organizacji postępujemy zgodnie z odpowiednią sekwencją działań. Skupiamy się w tym momencie na fazie CHECK cyklu PDCA. Pierwszym z działań jest sprawdzenie gotowości procesu. Mówimy tu o stworzeniu procesu, zbudowaniu i wyposażeniu stanowisk, sprawdzeniu obecności podstawowej dokumentacji procesowej, znajomości zasad BHP czy zweryfikowaniu przygotowania pracowników do podjęcia pracy na tym stanowisku – czyli o wszystkim tym, czym możemy zarządzać poprzez ww. narzędzia. Ten etap, nawet gdy jest zamknięty, nie jest początkiem Gemba Walk. Powinie...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy