Development centre − narzędzie do zwiększenia efektywności procesów rozwojowych

Sztuka motywowania

Efektywność procesów rozwojowych rozpoznajemy po tym, jak bardzo trwała jest zmiana zachowań, które były przedmiotem doskonalenia. Sprawdzonymi sposobami na wzmacnianie efektywności są różnicowanie metod pracy oraz projektowanie procesów rozwojowych rozłożonych w czasie. Coraz częściej organizacje inwestują w metody zaawansowane, takie jak Development Centre, aby zmniejszyć ryzyko wdrożenia nieadekwatnych rozwiązań, które generują koszty, a nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Development Centre (Centrum Rozwoju) jest jednym z narzędzi stosowanych do oceny kompetencji oraz potencjału pracowników. Jest to metoda, która za pomocą kompleksowego opisu, wynikającego z obserwacji pracowników przez wykwalifikowanych asesorów, pozwala na określenie mocnych stron oraz obszarów rozwojowych pracownika. Uczestnicy DC świadomie poddają się serii ćwiczeń i symulacji mających odzwierciedlić ich naturalne lub pożądane środowisko pracy (Woodruffe 2003, s. 11–13). Zadania są tak skonstruowane, aby ich rozwiązanie wymagało wykazania się różnymi kompetencjami.

REKLAMA

​​

Podstawowe różnice między Assessment Centre i Development Centre

Procedura Assessment Centre (AC) początkowo była stosowana głównie w celach selekcji i rekrutacji. Z czasem organizacje zaczęły wykorzystywać metodologię AC do oceny potencjału menedżerskiego pracowników, ich poziomu umiejętności, możliwej efektywności oraz do określenia potrzeb rozwojowych pracowników i całych organizacji. W skrócie, DC to wykorzystanie metodologii AC w celach rozwojowych (Wąsowska-Bąk, Górecka, Mazur, s. 15). Szczegółowe różnice pomiędzy AC i DC zostały przedstawione w tabeli 1.
 

Tab. 1. Aspekty różnicujące DC i AC
Development Centre Assessment Centre
Metoda stosowana do oceny pracownika, aby na jej 
podstawie stworzyć Indywidualny Plan Rozwoju (IPR)
Metoda stosowana do oceny kandydata do pracy, 
aby na jej podstawie wybrać najbardziej odpowiednią
osobę na dane stanowisko
Końcowa ocena jest opisowa, wskazuje luki kompetencyjne, mocne strony, potencjał długoterminowy, rekomendowane metody rozwoju Końcowa ocena jest zero-jedynkowa 
(kandydat nadaje się na dane stanowisko lub nie)
Koncentruje się na potencjale rozwojowym Koncentruje się na obecnych kompetencjach 
i kwalifikacjach
Pracownik bierze aktywny udział w formułowaniu 
ostatecznej oceny poprzez samoocenę
Samoocena ma zdecydowanie mniejszy wpływ 
na ocenę końcową

Źródło: opracowanie własne

Trafność oceny w metodzie Development Centre

Metoda ta jest uważana za najtrafniejszy sposób oceny pracowników. Wpływa na zwiększenie obiektywizmu decyzji personalnych, pozwala na uniknięcie dużej części kosztów wynikających z nietrafnej i (lub) nierzetelnej oceny predyspozycji, umiejętności, wiedzy oraz postaw pracowników (W...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy