Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inspiracje

19 lipca 2022

NR 69 (Czerwiec 2022)

Czym jest program Talent w VW Poznań i do kogo jest skierowany?

0 194

Prowadzony przez Volkswagen Poznań Program Talent jest programem rozwojowym, przeznaczonym dla osób z najwyższym rozpoznanym potencjałem fachowym lub menedżerskim. Jest to program, który umożliwia uczestnikom realizację innowacyjnych projektów wspólnie z innymi zakwalifikowanymi do niego pracownikami – spoza ich działu. Dodatkowo program uczy, jak pracować z wykorzystaniem tzw. zwinnych metod: jak wpaść na pomysł, czyli z wykorzystaniem procesu design thinking, jak go prowadzić – tu używana jest metoda scrum – oraz jak go odpowiednio przedstawić/sprzedać, czyli metody storytellingu i odpowiednich narzędzi marketingowych.

Program umożliwia uczestnikom wyjście ze swojej strefy komfortu, rozwój umiejętności pracy crosfunkcjonalnej, biznesowego myślenia, przekonywania, kierowania zespołem projektowym oraz – co również ważne – autorefleksję. 
Program powstał z myślą o pracownikach, którzy wyróżniają się w organizacji ze względu na swój potencjał – zarówno fachowy, jak i menedżerski – wysokie wyniki pracy i inicjatywę, co zwykle przekłada się na ich wysoką ocenę roczną, i jest przeznaczony właśnie dla nich. Bierzemy przy tym pod uwagę osoby, które mogą wejść do grona osób planowanych na następców kierowników czy specjalistów wysoko wykwalifikowanych. Uczestnicy programu mają możliwość rozwoju jednej z dwóch ścieżek: projektowo-menedżerskiej lub projektowo-fachowej. Program w pełni realizowany jest przez wewnętrznych trenerów Centrum Rozwoju Kompetencji i Organizacji w Volkswagen Poznań. 

POLECAMY

W jaki sposób Program Talent wspiera strategię biznesową firmy?

W trakcie uczestnictwa w programie każda grupa projektowa lub uczestnik muszą zrealizować projekt wpisujący się w strategię Volkswagen Poznań, a jego patronem jest kierownik odpowiadający za jeden z elementów strategii. Projekty na bieżąco są poddawane ocenie i weryfikacji przez grono wyszkolonych obserwatorów z grona kierowników oraz przez patrona projektu. Zdarza się również, że zapraszani są eksperci spoza organizacji, dzięki czemu uczestnicy mają szansę na otrzymanie szerszej, bardziej rozbudowanej informacji zwrotnej. 

Kto może stać się uczestnikiem Programu Talent oraz jak przebiega rekrutacja? 

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo. W momencie kiedy rusza, pracownik może zgłosić się sam albo jest zgłoszony przez przełożonego, który obserwując zatrudnionego w codziennej pracy, zauważa jego potencjał. W zgłoszeniu pracownik musi wskazać, którą ze ścieżek programu chce realizować, i pochwalić się, w jakich projektach brał udział do tej pory oraz w jakiej roli. W rekrutacji ważne są również oceny roczne danego kandydata wystawiane przez jego przełożonego na bazie jego rocznej pracy i rozwoju. Po weryfikacji warunków formalnych kandydat przechodzi do drugiego etapu, na który składa się ankieta „360 stopni” na temat danego pracownika oraz analiza jego dotychczasowych osiągnięć. Decyzja podejmowana jest przez menedżerów wyższego szczebla, a wynik przekazywany jest kandydatowi przez przełożonego wraz z informacją zwrotną, na którą składa się omówienie ankiety oraz informacja od przełożonego.

Jak przebiega Program Talent oraz w jakich aktywnościach rozwojowych biorą udział uczestnicy? 

Program Talent rozpoczyna się zawsze bardzo uroczyście. Uczestnicy mają się poczuć wyjątkowo. Jest to moment, kiedy zarówno zarząd, dyrektorzy, kierownicy inicjatyw strategicznych, przełożeni, jak i sami uczestnicy poznają, co ich czeka w programie, poznają strategię organizacji oraz projekty, które zostały wybrane do realizacji w danej edycji Programu Talent. Po takim rozpoczęciu wszyscy biorą się do intensywnej pracy. Każda z osób biorących udział w programie ma za zadanie poprowadzenie projektu, który zakończy się stworzeniem innowacyjnego, nowoczesnego oraz wyjątkowego produktu lub zoptymalizowanego, innowacyjnego procesu, który jesteśmy w stanie wdrożyć w naszej organizacji. 
Jest jednak przy tym pewne wyzwanie. Uczestnicy programu nie wybierają sami projektów, które będą realizować podczas jego trwania. To kierownicy poszczególnych inicjatyw definiują te projekty, a uczestnicy mają je przeprowadzić i zrealizować. Projekty mają być innowacyjne lub/i wprowadzać do organizacji innowacyjne optymalizacje istniejących procesów. Projekty są przedstawiane uczestnikom podczas uroczystości rozpoczęcia programu. Potem uczestnicy pokazują własne kreatywne prezentacje dotyczące tychże projektów, a następnie, na podstawie analizy zaprezentowanych pomysłów czy rozwiązań, dobierani są w odpowiednie grupy projektowe. Wszystkie realizowane projekty wpisują się w aktualne światowe trendy i dotyczą przede wszystkim digitalizacji, employer brandingu, social&eco i przemysłu 4.0.
W trakcie trwania programu uczestnicy biorą udział w warsztatach rozwojowych, które zawsze dopasowujemy do aktualnych trendów, np. uczymy ich metodologii design thinking czy scrum. Pokazujemy podczas nich, jak wprowadzać oraz zarządzać zmianą w organizacji, jak pracować nad odpornością psychiczną czy też wykorzystać inteligencję emocjonalną w biznesie. Jest to czas in...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy