Budowanie wizerunku firmy przez kierownika produkcji

Ja szef

To, w jaki sposób organizacja postrzegana jest na zewnątrz, jest niezwykle ważne. W zależności od tego, jaki ma wizerunek, będzie jej łatwiej lub trudniej funkcjonować w społeczeństwie – sprzedawać produkty, otwierać nowe zakłady, zatrudniać pracowników. W dużych organizacjach za wizerunek firmy odpowiedzialna jest cała rzesza ludzi z zarządem, działem marketingu, PR, czy HR na czele. Czy w budowaniu wizerunku organizacji jest miejsce dla działu produkcji i jego kierownika?

Wizerunek organizacji

Wizerunek to obraz firmy wykreowany w jej otoczeniu. To subiektywne odczucia klientów, pracowników, kontrahentów czy osób znajdujących się w otoczeniu organizacji (na przykład osób mieszkających w pobliżu zakładów produkcyjnych). Najczęściej obraz ten różni się od tożsamości organizacji, czyli tego, w jaki sposób chce ona być postrzegana i z tym, jak celowo się kreuje. Nie zmienia to jednak faktu, że poprzez właściwą promocję organizacja ma szansę zbliżać swój wizerunek do swojej tożsamości, na którą składają się postawy, przekonania i wartości.
Wizerunek to jeden z ważniejszych zasobów niematerialnych współczesnych organizacji, swego rodzaju wartość dodana do organizacji, która wpływa na jej postrzeganie, a nawet na wycenę przedsiębiorstwa. Tworzenie wizerunku organizacji będzie zależne od jej misji, wizji czy strategii działania. Sposób, w jaki organizacja będzie postrzegana, jest zależny od kierunków, jakie wyznaczy zarząd oraz jego działań. Istotną rolę w kreowaniu wizerunku będzie miał dział marketingu czy też dział PR, jeżeli taki w firmie istnieje. Na wizerunek organizacji będzie jednak wpływała cała kadra organizacji, a szczególnie osoby na stanowiskach kierowniczych.

REKLAMA

​​

Wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny organizacji

Możemy wyróżnić wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny organizacji. Wizerunek wewnętrzny to sposób, w jaki organizacja jest postrzegana przez jej pracowników, ale i inne osoby mające bezpośredni kontakt z zakładem i jego pracownikami, takie jak dostawcy, czy inni kontrahenci (hurtownicy, dealerzy), akcjonariusze i pozostali interesariusze. Warto zauważyć, że wizerunek wewnętrzny ma bezpośredni wpływ na wizerunek zewnętrzny. To, w jaki sposób pracownicy wypowiadają się o swoim pracodawcy, tworzy wokół niego określony klimat, który przenika do świata zewnętrznego, w którym znajdują się rodziny, przyjaciele czy środowisko lokalne pracowników.

Wpływ kierownika produkcji na wewnętrzny wizerunek organizacji

Kierownik produkcji, jako osoba zarządzająca najważniejszym działem w zakładzie produkcyjnym, ma duży wpływ na kształtowanie wizerunku organizacji, szczególnie wewnętrznego. W jaki sposób? Poprzez oddziaływanie na poniższe obszary:

[1] Komunikacja i przepływ informacji
...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy