Zarządzanie stresem i wspieranie pracowników w sytuacjach stresowych

Sztuka motywowania Otwarty dostęp

Intuicyjnie zapewne każdy z nas czuje, czym jest stres. To reakcja organizmu wynikająca z różnic pomiędzy naszymi możliwościami a sytuacją. Najczęściej zmusza organizm do reakcji, działań, które mają nas przywrócić do równowagi. Gorzej, jeśli staramy się spychać te sygnały na dalszy plan; udawać, że czynników, które działają stresująco, nie ma. Stres wtedy wcale nie znika. Narasta, a jego długotrwałe działanie może mieć niebezpieczne skutki.

Odporność na stres to jedna z kompetencji, o których chętnie mówimy przy poszukiwaniu kandydatów do pracy czy rozwijaniu pracowników. Chętniej zatrudnimy osoby odporne na stres. Czy jednak oznacza to, że są osoby, które są całkowicie na niego odporne? Absolutnie nie. Czynników stresogennych może być bardzo wiele. Od szybkiej reakcji organizmu na niebezpieczeństwo, gdy mamy do czynienia z sytuacją typu awaria, wybuch maszyny czy inne zdarzenia bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu pracowników, po stres związany z próbą uniknięcia spóźnienia do pracy. Podatność na stres i odczuwanie go jest zjawiskiem naturalnym. Więcej, jest wręcz pożądane, bo pozwala nam na reagowanie na niebezpieczeństwa. Natomiast jedną z ról kierowniczych będzie wspieranie swoich pracowników w redukowaniu poziomu stresu do takiego, który jest dla nich pożądany i bezpieczny.

REKLAMA

​​

Poziom stresu związany z trudnymi życiowymi sytuacjami

Skynner i Cleese stworzyli wskaźnik LCU (Life Crisis Units), według którego można oszacować, jaki poziom stresu dopada osobę, która ma do czynienia z różnymi trudnymi życiowymi sytuacjami. Najwyżej na liście znalazła się śmierć współmałżonka (100 jednostek kryzysowych), kolejno rozwód (73) i separacja (65). Całkiem wysoko znajdują się również elementy związane z pracą zawodową, co pokazuje, jak bardzo jest ona dla nas ważna. Utrata pracy to aż 47 jednostek (jeżeli pracownik obawia się utraty pracy, w firmie krążą plotki na temat zwolnień, kierownictwo grozi redukcją etatów, pracownik stresuje się przez długi czas, nie tylko w momencie faktycznego zwolnienia). Reorganizacja przedsiębiorstwa to aż 39 jednostek, zmiana finansów – 38, zmiana kierunku pracy – 36, a obowiązków w pracy – 29. To pokazuje, że wszelkie sytuacje związane ze zmianami wiążą się z pobudzeniem pracownika i podniesieniem poziomu stresu. Co ciekawe, na liście znalazły się również takie elementy, jak: małżeństwo (aż 50), ciąża (40), a nawet urlop (13) czy Boże Narodzenie (12). To wskazuje, że nie tylko zagrożenia łączą się ze stresem. Mogą go spowodować wszelkie sytuacje nieznane. Warto być tego świadomym również podczas zmian związanych z zakresem obowiązków, a nawet przyznawaniem nagród. Warto pamiętać, że dla pracownika ze stresem może się wiązać wysłanie w delegację, zmiana miejsca pracy, a nawet publiczne odebranie nagrody.

...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy