Upał a dostęp do wody w pracy

Prawo pracy

Jak co roku, w związku z nastaniem fali upałów, po stronie wielu pracowników powstaje pytanie, czy są zobligowani do wykonywania pracy, gdy żar z nieba się leje. Wielu autorów w wielu publikacjach w ciągu ostatnich lat odpowiadało na to pytanie i zdecydowana większość publikacji jest ze sobą zgodna, że o ile przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziały minimalne temperatury, w jakich pracownicy mogą wykonywać prace, o tyle brak jest takich regulacji, które zakreślałyby maksymalną temperaturę pracy.

Stosowne opracowania są powszechnie dostępne, z tego powodu nie widzimy potrzeby rozstrzygania po raz kolejny omówionych zagadnień wyłącznie z powodu nastania sezonu upałów. Jedynie dla przypomnienia wskazujemy, że temperatura w pomieszczeniach pracy nie może być niższa niż:

REKLAMA

​​

  • 14°C (chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne);
  • 18°C (dotyczy prac w pomieszczeniach biurowych i w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna).

Normy te zostały wprowadzone w § 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, przepis ten jednocześnie określa, że: „W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) […]”. Tym samym, mimo że konkretna wartość temperaturowa nie została zastrzeżona dla maksymalnych wysokości, nie można oczekiwać, że nawet w przypadku lekkiej pracy biurowej pracownicy w sposób bezpieczny będą wykonywali pracę w temperaturze zbliżonej do 50°C. Realnie przepisy określające bezpieczne i higieniczne warunki pracy zastrzegły maksymalną wartość temperatury w pomieszczeniach pracy dla pracowników młodocianych, została natomiast określona w przepisach dla pracowników młodocianych (załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac). Pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których tempera...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy