Scrum Manufacturing

Rozwój i sukcesja

Im bardziej skomplikowany proces produkcyjny, tym bardziej wymaga on usystematyzowanego podejścia. W poszukiwaniu metod wspomagających procesy produkcyjne warto rozglądać się poza ten obszar, gdyż wartościowe rozwiązania można znaleźć w branżach z pozoru różnych od produkcji. W taki właśnie sposób postąpiła branża IT, dostosowując Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie na potrzeby produkcji oprogramowania. Powstała koncepcja nazywana została Lean Development i jej podstawą jest eliminacja strat.

Skoro producenci oprogramowania dostrzegli korzyści, jakie wynikają ze szczupłego podejścia, może warto skorzystać z rozwiązań, które zostały stworzone z myślą o branży IT? Ciekawym rozwiązaniem jest jedna z metod zwinnego wytwarzania oprogramowania, czyli Scrum, która wykorzystywana na potrzeby produkcji nosi nazwę Scrum Manufacturing. 

REKLAMA

​​

Czym jest Scrum?

W celu bliższego poznania Scruma warto skorzystać z przewodnika stworzonego przez twórców tego podejścia, Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda, na którym w dużym stopniu oparty jest niniejszy tekst. 
Scrum to łatwe do zrozumienia, ale trudne do praktykowania ramy postępowania, które usprawniają procesy wytwarzania i rozwiązywania skomplikowanych problemów. Scrum nie jest metodą zarządzania ani narzędziem do rozwiązywania problemów. Jest wyłączenie sposobem działania, a na jego całokształt składają się reguły, Zespoły Scrumowe, role i artefakty. Znajomość każdego z tych elementów pozwoli zrozumieć tę metodę i rozpocząć proces wdrożenia tego rozwiązania na produkcji.

Empiryzm i Lean

Scrum łączy w sobie podejście empiryczne oraz koncepcję Lean, o której napisano już wiele, i która dominuje obecnie w sektorze produkcyjnym. Bez tych dwóch elementów Scrum nie będzie istniał. Opiera się obserwowalnych danych i doświadczeniu członków zespołu oraz na eliminacji marnotrawstwa. Empiryzm tworzony jest przez trzy filary: przejrzystość, inspekcję i adaptację. 
Wszystkie elementy procesu rozwiązywania przepracowywanego problemu, na każdym etapie, powinny być widoczne zarówno dla członków zespołu, jak i wszystkich osób zainteresowanych. Wizualizacja stanu prac może być dowolna, jednak ważne jest, aby zapoznanie się z pracą nie wymagało dodatkowych nakładów. 
Przebieg pracy jest nieustannie monitorowany i poddawany inspekcji, co pozwala na wyłapanie nieprawidłowości, błędów, odstępstw i przeszkód, aby odpowiednio wcześnie zareagować i wprowadzić korektę.
Na uwagę zasługuje również fakt, że ramy postępowania, jakie opisuję, dają zespołom dużą swobodę w wykorzystywaniu narzędzi, a to również korzystnie wpływa na zaa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy