Polecenie wyjazdu służbowego

Okiem inspektora

Polecenie wyjazdu służbowego – podróż służbowa – potocznie nazywana delegacją. Co musimy wiedzieć o tym zagadnieniu?

Zgodnie z art. 775 k.p. podróż służbowa to „wykonywanie przez pracownika, na polecenie pracodawcy, zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy”. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową, przysługuje pokrycie kosztów związanych z tą podróżą.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2018 r. (sygn. akt: III AUa 315/17): „Praca świadczona w ramach delegacji (podróży służbowej) wyróżnia się sporadycznością i przemijającym czasem trwania, wysłaniem pracownika do wykonywania konkretnie określonego zadania”.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2017 r. (sygn. akt III AUa 566/16): „Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i w miejscu określanym w poleceniu wyjazdu służbowego, przy czym podróż służbowa ma mieć charakter incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały związany z wykonaniem jakiegoś konkretnego zadania, nie zaś w sytuacji stałego, ciągłego wykonywania zwykłych obowiązków pracowniczych poza stałym miejscem świadczenia pracy”.

REKLAMA

​​

 

Koszty związane z podróżą służbową


Kodeks pracy w art. 775 przedstawia ogólne zasady odbywania podróży służbowych. Jednocześnie odsyła do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Regulacje zawarte w rozporządzeniu nie dotyczą tylko sfery budżetowej. Odnoszą się one także do przedsiębiorstw prywatnych. Właściciele firm mają możliwość ustalania związanych z wyjazdami służbowymi diet, ryczałtów itp. na dowolnie wysokim poziomie, ale ich wartość nie może być niższa od tej, która dotyczy przedsiębiorstw państwowych. Oznacza to, że gdy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub podpisywanej z zatrudnionymi umowie o pracę nie znajdą się szczegółowe postanowienia dotyczące zasad rozliczania podróży służbowych, pracownikom przysługiwać będą należności w wysokości określonej rozporządzeniem.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2016 r. (sygn. akt: III APa 37/15): „Pracodawcy spoza sfery budżetowej w dużej mierze mogą samodzielnie ustalać warunki przyznawania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych (z zastrzeżeniem zawartych w art. 775 § 1 i 4 k.p. przepisów gwarancyjnych). Wobec tego racjonalny pracodawca sektora prywatnego powinien określić warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w przepisach zakładowych, biorąc pod uwagę specyfikę swojej działalności oraz środki finansowe, jakimi dysponuje”.
Z tytu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy