Nowe wyzwania dla przedsiębiorcy w kontekście zmiany ustawy o związkach zawodowych i wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Okiem inspektora Otwarty dostęp

Jakie obowiązki nakładają na pracodawcę najnowsze zmiany w przepisach? Co zmieniła nowelizacja ustawy o związkach zawodowych?

Rok 2019 przyniósł, już tradycyjnie, kolejne zmiany i wyzwania dla pracodawców. Oprócz zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ochrony danych osobowych kandydatów do pracy oraz osób zatrudnionych dużej nowelizacji od 1 stycznia uległa ustawa o związkach zawodowych. Zupełną nowością są Pracownicze Plany Kapitałowe. 
Od lipca br. pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób, mają obowiązek wprowadzania PPK.

REKLAMA

​​

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych – konsekwencje dla pracodawcy

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1608) wprowadziła istotne dla pracodawców zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Nowelizacja rozszerzyła krąg osób, które mogą tworzyć związki zawodowe i do nich wstępować. Zmienione zostały zasady m.in. sposobu informowania pracodawcy o liczbie członków organizacji związkowej, wprowadzono możliwość weryfikacji liczebności organizacji związkowej, podniesiono progi reprezentatywności, wprowadzono sankcje za zawyżanie liczby członków organizacji związkowej. Tabela 1 przedstawia omówienie najważniejszych zmian.

Pracownicze Plany Kapitałowe a obowiązki pracodawcy

O niewydolności obecnego systemu emerytalnego mówi się już od dawna, coraz częściej zwraca się także uwagę na to, że przyszłe emerytury będą bardzo niskie. Remedium na to mają być Pracownicze Plany Kapitałowe. Mają one zwiększyć bezpieczeństwo finansowe zatrudnionych oraz przyczynić się do pomnażania prywatnych oszczędności emerytalnych pracowników.
Funkcjonujący system emerytalny zakłada istnienie 2 rodzajów oszczędzania na emerytury: obowiązkowy (w ramach ZUS i OFE – I i II filar) oraz dobrowolny (III filar), przy czym oszczędzanie w ramach OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych) jest systematycznie „wygaszane”. Najprawdopodobniej w 2020 roku OFE przestaną istnieć.
W ramach tzw. III filaru funkcjonują:

  • IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) dotyczą osób fizycznych. Oferują możliwość dodatkowego oszczędzania na prywatną emeryturę połączonego z ulgą podatkową oraz zachętą podatkową. 
    Oszczędzanie jest dobrowolne.
    Podstawą działania jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1776 ze zm.).
  • PPE (Pracownicze Programy Emerytalne)
    Dobrowolna forma oszczędzania.
    Pracowniczy program emerytalny tworzony jest jako program zakładowy lub międzyzakładowy. Skierowany jest do pracodawców i ...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy