Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ja szef , Otwarty dostęp

28 czerwca 2019

NR 51 (Czerwiec 2019)

Menedżer czy przywódca – który lepiej sprawdzi się na produkcji?

0 1455

w obecnych czasach brakuje nam prawdziwych liderów, którzy byliby wizjonerem i autorytetem w jednej osobie. czy jest to syndrom, który należy zdiagnozować i leczyć, czy raczej wynik nowoczesnego zarządzania, gdzie rolę przywódczą pełnią mniej rzucający się w oczy menedżerowie? 

Według słownika PWN przywódca to członek grupy społecznej, który dzięki specyficznym cechom osobowości lub zajmowanemu stanowisku narzuca innym swoje przekonania, inicjuje, kieruje i zespala działalność grupy1. Samo określenie najczęściej kojarzy nam się z wojskiem, głową państwa albo liderem religijnym. Przywódca kieruje innymi ludźmi, ale za cenę podporządkowania się do swoich racji. 

W wielu słownikach nie ma wprost wytłumaczonego słowa menedżer, częściej znajdziemy wytłumaczenia wskazujące synonimy, takie jak kierownik czy zarządca firmy. Wikipedia określa menedżera jako „osobę, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie”2. Pojawia się tu zatem punkt wspólny między menedżerem a przywódcą, bowiem jedną z funkcji tego pierwszego jest przewodzenie zespołowi. W 1975 roku kanadyjski ekonomista, Henry Mintzberg, wyróżnił dziesięć podstawowych ról menedżera i pogrupował je w trzy bloki: role interpersonalne, informacyjne i decyzyjne. I tutaj właśnie wśród ról interpersonalnych znajdziemy wzmiankę, że jedną z kluczowych funkcji menedżera jest rola przywódcy (a przywódca został tu określony jako lider wyznaczający cele i motywujący swój zespół)3. Jakie cechy powinni posiadać idealni przywódcy i menedżerowie, oraz która z tych charakterystyk bardziej przyda się w zakładzie produkcyjnym?

POLECAMY


Idealny przywódca


Wielu badaczy próbowało wyłonić cechy idealnych przywódców, zwanych też często liderami. Dobrego przywódcę powinny cechować m.in.:

[1] Wizja – wiele źródeł pokazuje, że najwięksi przywódcy zawsze mieli wizję na stworzenie czegoś i byli w stanie za nią oddać wszystko. Czy mówimy o przywódcach wojskowych, którzy jak Aleksander Wielki chcieli przynieść wielkość swemu krajowi, czy przywódcach biznesowych jak Steve Jobs, czy Henry Ford – wszyscy mieli cel i szukali wszelkich dróg na jego osiągnięcie. 

[2] Odwaga i pewność siebie – Muhammad Ali twierdził, że „ten, kto nie jest wystarczająco odważny, by podjąć ryzyko, niczego w życiu nie osiągnie”. Cele i wizje największych przywódców świata nie były nigdy oczywiste do zrealizowania, a droga do ich osiągnięcia wywoływała setki wątpliwości i pytań. Mimo to z niezachwianą pewnością siebie musieli brnąć dalej, bo większość ludzi ma naturalną chęć do wycofywania się z czegoś, czego nie zna i czego się boi. 

[3] Entuzjazm – jeśli nasza wizja i założone cele nie wywołują w nas podniecenia i dreszczy, to czemu ktokolwiek inny miałby się tym ekscytować? Świetnie ujął to Jacek Walkiewicz: jeśli chcesz zapalić innych, sam musisz płonąć. Wystarczy posłuchać przemów Jerzego Waszyngtona albo Billa Gatesa, aby od razu zrozumieć, czym jest pełne zaangażowanie w to, co się robi. 

[4] Autentyczność i wiarygodność – czy ktoś poszedłby za twórcą np. napoju Coca Coli, gdyby ten sam wolałby pić Pepsi albo Fantę? Wszystko, co przywódca mówi i robi musi być w 100% spójne, inaczej zgodnie z wynikami, również badań z komunikacji społecznej, inni ludzie nie będą nam ufać, a co za tym idzie nie będą z nami współpracować (a już na pewno się podporządkowywać).

[5] Komunikacja – jeśli lider nie umie się dobrze porozumiewać z innymi ludźmi, przekazywać swoich wartości i opisywać celów, jakie zamierza osiągnąć, to nie może myśleć o tym, aby ktoś mógł zrobić coś dla niego. Słusznie ujął to Mahatma Gandhi – „Dawniej przywództwo wynikało z siły mięśni. Dzisiaj oznacza dogadywanie się z innymi ludźmi”. 
 

 

Liczba wypełnionych ankiet 525
Jakie cechy, Twoim zdaniem, wyróżnią najlepszych menedżerów?

 Wykres 1. Kwalifikacje menedżera. Cechy wyróżniające najlepszych menedżerów – ankieta

 

Przywódca a menedżer


Zauważalna jest tendencja do mieszania pojęć przywódcy, lidera i menedżera, co wg wcześniejszego rozgraniczenia nie jest tożsame. Jeżeli przyjmujemy, że przywódca to osoba, która przewodzi i inicjuje działania, narzucając również swoje zdanie, to jest to rola nieco węższa w kontekście zarządzania zespołem. Lider ma przeć do przodu i wskazywać nowe horyzonty oraz mieć pomocników, którzy będą dbać o resztę zespołu, czy grupy. W takim kontekście definicyjnym zastanówmy się, czy przywódca to dobre określenie dla kogoś w pracy na produkcji. Na pewno w każdym zespole przyda się ktoś, kto zaraża entuzjazmem do nowych wyzwań, realizacji celów i odpowiednio to komunikując zaraża resztę osób. Czy jednak wymagamy od naszych liderów, aby mieli dalekosiężne wizje i odwagę w ich realizacji? Kierownik zmiany, czy brygadzista musi realizować zadania, jakie są mu przekazywane z wyższych stanowisk. Dobrze, aby miał swoje zdanie i nie bał się zwracać uwagi na coś, co może wymagać ulepszenia 
(np. pomysły na usprawnienie pracy). Ale nie chodzi o indywidua­lizm, który zacznie podważać nam całość funkcjonowania zakładu, bo to może być na dłuższą metę destrukcyjne podejście. 

 

Idealny menedżer


Aby zwizualizować sobie osobę idealnego menedżera przyjrzyjmy się wybranym ankietom, które zadawały wprost pytanie: Jakimi cechami taka osoba winna się wyróżniać?

[1] Umiejętność zarządzania ludźmi – w wielu cyklicznych badaniach na pierwszym miejscu wśród cech idealnego menedżera pojawia się umiejętność zarządzania. Określenie dość szerokie i niedoprecyzowane, dlatego można się domyślać, że pod takim hasłem rozumiemy delegowanie zadań, planowanie i rozliczanie celów, oraz być może motywację zespołu. Jak widać w badaniu, jakie podaje m.in. „Gazeta Praca” na podstawie ankiet przeprowadzonych w ramach programu Talent Club, aż 87% ankietowanych wskazało zarządzanie ludźmi (wykres 1). W podobnym badaniu w ramach tego samego programu, acz na innej grupie respondentów również zdecydowana większość (248 na 285 pytanych) wskazała te same cechy (wykres 2).

Warto zwrócić uwagę, że takie cechy, jak bezpardonowość, bezwzględne dążenie do osiągnięcia celu, czy też autorytarne rozwiązywanie problemów nie znalazły uznania wśród ankietowanych. A są to niewątpliwie cechy, jakimi charakteryzowali się najwięksi liderzy i przywódcy zarówno w polityce, jak i biznesie (np. Czy Steve Jobs i Apple osiągnęliby swój status, gdyby Jobs szedł na kompromisy?). 

Na drugim miejscu wskazanych badań znalazły się cechy interpersonalne. Ponownie zagadnienie mało precyzyjne...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy