Menedżer czy przywódca – który lepiej sprawdzi się na produkcji?

Ja szef Otwarty dostęp

w obecnych czasach brakuje nam prawdziwych liderów, którzy byliby wizjonerem i autorytetem w jednej osobie. czy jest to syndrom, który należy zdiagnozować i leczyć, czy raczej wynik nowoczesnego zarządzania, gdzie rolę przywódczą pełnią mniej rzucający się w oczy menedżerowie? 

Według słownika PWN przywódca to członek grupy społecznej, który dzięki specyficznym cechom osobowości lub zajmowanemu stanowisku narzuca innym swoje przekonania, inicjuje, kieruje i zespala działalność grupy1. Samo określenie najczęściej kojarzy nam się z wojskiem, głową państwa albo liderem religijnym. Przywódca kieruje innymi ludźmi, ale za cenę podporządkowania się do swoich racji. 

W wielu słownikach nie ma wprost wytłumaczonego słowa menedżer, częściej znajdziemy wytłumaczenia wskazujące synonimy, takie jak kierownik czy zarządca firmy. Wikipedia określa menedżera jako „osobę, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie”2. Pojawia się tu zatem punkt wspólny między menedżerem a przywódcą, bowiem jedną z funkcji tego pierwszego jest przewodzenie zespołowi. W 1975 roku kanadyjski ekonomista, Henry Mintzberg, wyróżnił dziesięć podstawowych ról menedżera i pogrupował je w trzy bloki: role interpersonalne, informacyjne i decyzyjne. I tutaj właśnie wśród ról interpersonalnych znajdziemy wzmiankę, że jedną z kluczowych funkcji menedżera jest rola przywódcy (a przywódca został tu określony jako lider wyznaczający cele i motywujący swój z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy