Dobry lider deleguje zadania

Zarządzanie na produkcji

Sztuka delegowania zadań zespołowi przypomina niekiedy usamodzielnianie dzieci, uczenie ich wchodzenia w kolejne etapy życia. I mimo że w pracy masz do czynienia z osobami dorosłymi, to właśnie delegowanie zadań i odpowiedzialności oraz uprawnień sprawi, że pracownicy będą działali jak dorosłe samodzielne osoby.

Czym jest delegowanie?

Delegowanie polega na przekazywaniu pracownikom obowiązków. Mówiąc o delegowaniu, myślimy o zadaniach dużych, o znacznym stopniu skomplikowania. Nie chodzi tu o proste, rutynowe czynności, które są rzucane pracownikom, gdy szef nie ma czasu i ochoty się nimi zajmować. Mamy na myśli zadania rozwojowe, duże projekty, do których pracownik często musi się odpowiednio przygotować – dokształcić, wdrożyć. W procesie delegowania aktywnie powinien uczestniczyć przełożony lub inna osoba posiadająca konieczną wiedzę i umiejętności. W ramach delegowania zadań osoba przekazująca pomaga określić ramy czasowe, zakres działań, ale i regularnie wspiera pracownika poprzez sprawdzanie postępów, pomoc w sytuacjach, w których pracownik nie jest w stanie sobie poradzić, udziela wskazówek. W procesie delegowania zadań bardzo cenna jest komunikacja. Kierownik, przekazując zadania, powinien regularnie kontaktować się z podwładnym, aż do uzyskania przez niego samodzielności w zakresie wykonywanych zadań.
Delegowanie nie będzie skuteczne, jeśli w ślad za delegowaniem zadań nie pójdzie delegowanie uprawnień oraz odpowiedzialności.

REKLAMA

​​

Bariery przy delegowaniu zadań

Żeby skutecznie przekazywać zadania, należy pozbyć się zahamowań, które często są w głowach menedżerów. Najczęstszymi barierami, przez które kierownicy nie chcą korzystać z metody, jaką jest delegowanie zadań, są:

  • brak zaufania. Kierownicy boją się powierzać duże odpowiedzialne zadania swoim podwładnym. Boją się, że pracownicy nie poradzą sobie z ich wykonaniem. Paradoksalnie, niektórzy kierownicy obawiają się to, że nie będą mieli czasu wdrażać pracowników w nowe zadania;
  • kierownicy boją się, że ich podwładni poradzą sobie z zadaniami zbyt dobrze, co osłabi pozycję kierownika. Zamiast tego kierownik powinien się cieszyć, że potrafi tak dobrze wyszkolić swój personel.

Dopiero poradzenie sobie z tymi dwiema obawami pozwoli przejść do delegowania.

Po co delegować?

  • Niekiedy kierownicy mają silny opór przed delegowaniem własnych zadań. Boją się, że przekazując ich zbyt wiele, staną się zbyteczni, łatwi do zastąpienia. Tym samym wpędzają się w pułapkę. Są jedynymi osobami, które potrafią wykonać niekt...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy