Dodatki do wynagrodzenia za obecność w pracy

Okiem inspektora

Absencja pracownicza to nic innego jak nieobecność pracownika w pracy. Pracownik nieobecny nie tylko nie przynosi zysku, ale dodatkowo generuje koszty. Czy pracodawca może skutecznie wpłynąć na poziom nieobecności pracowników w pracy? Jeżeli tak, to jakie działania przyniosą rezultaty?

Prawo do nieobecności w pracy

Prawo pracy daje pracownikom wiele uprawnień, m.in. do usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownik ma prawo do określonej liczby dni urlopu wypoczynkowego czy też urlopu macierzyńskiego. Może skorzystać z dwóch dni wolnych na podstawie art. 188 k.p. (tzw. opieka nad dzieckiem w wieku do lat 14), urlopów okolicznościowych (z tytułu: ślubu, pogrzebu, urodzenia dziecka), urlopu rodzicielskiego czy też ojcowskiego. Ma również prawo do płatnych, usprawiedliwionych nieobecności w pracy spowodowanych chorobą własną lub członka rodziny.
W ekonomicznym interesie pracodawców jest, aby pracownicy byli obecni w pracy jak najczęściej, dlatego podejmują oni szereg różnych działań mających skłonić pracowników do systematycznego przychodzenia do pracy. Problem nadużywania przez pracowników zwolnień lekarskich jest powszechny i dotyczy każdego pracodawcy. Świadome zarządzanie absencją pracowniczą może obniżyć wskaźnik zwolnień i wpłynąć na zmianę postaw pracowniczych.
Nieobecności pracowników możemy podzielić na:

REKLAMA

​​

 • planowane (urlopy wypoczynkowe, wychowawcze, bezpłatne, delegacje, udział w szkoleniach) i nieplanowane (zwolnienia chorobowe z powodu choroby własnej pracownika, dziecka lub innego członka rodziny, nieusprawiedliwione nieobecności w pracy);
 • usprawiedliwione i nieusprawiedliwione;
 • krótkotrwałe i długotrwałe;
 • ze względu na przyczynę:
 • naturalne – spowodowane faktyczną chorobą;
 • szare – nieuzasadnione medycznie – mogą być spowodowane złym tworzeniem harmonogramów pracy, planów urlopowych (traktowane jako przedłużenie urlopu wypoczynkowego lub wykorzystywane zamiast urlopu); niewłaściwym zarządzaniem procesami w organizacji, łatwym dostępem do zwolnień;
 • zawodowe (patologiczne) – generowane przez pracowników niezainteresowanych podejmowaniem pracy, przebywających maksymalnie długo na zwolnieniach chorobowych.

Działania pracodawców skupiają się na nieobecnościach nieplanowanych, w tym na szarych i zawodowych. Nieuzasadnione medy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy