Coaching w Lean, czyli Lean coaching

Sztuka motywowania Otwarty dostęp

Wdrożenie Lean Management w organizacji jest nie lada wyzwaniem. Jednak korzyści, jakie ono wnosi, są warte wysiłku. Ale czy jest coś, co może pomóc nie tylko we wdrożeniu, lecz także w utrzymaniu i rozwijaniu kultury szczupłego myślenia w organizacji? Czy jakieś rozwiązania, które nie są oficjalnym elementem Lean, mogą skutecznie wspierać tę koncepcję? Takim uzupełnieniem jest wykorzystanie metod oferowanych przez coaching.

Aby uświadomić sobie, jaką wartością może być coaching, należy zrozumieć, czym on jest. Jak się okazuje, coaching jest różnie rozumiany. Najczęściej coachingiem nazywa się konsultację czy też informację zwrotną. A tak naprawdę nie ma to z nimi nic wspólnego.

Zgodnie z definicją International Coach Federation coaching jest towarzyszeniem klientowi w kreatywnym procesie, skłaniającym go do intensywnego myślenia. Proces ten inspiruje do maksymalizacji swoich osiągnięć zawodowych oraz osobistych.

Biorąc pod uwagę definicję coachingu, Lean coaching można zdefiniować jako metodę wspierającą pracowników w szczupłym myśleniu i praktykowaniu koncepcji Lean. Metody coachingowe przynoszą korzyści zarówno na etapie wdrażania koncepcji Lean w organizacji, jak i w czasie codziennego doskonalenia. 

REKLAMA

​​

Lean lider coach

Specjaliści odpowiedzialni za szczupłe wytwarzanie poświęcają wiele energii na zrozumienie procesu produkcji, aby w konsekwencji, wykorzystując poznane przez lata narzędzia, eliminować straty i udoskonalać produkcję. Niestety, często pod wpływem przełożonych, skupiają się oni głównie na osiąganiu wyników, zamiast poświęcać czas na rozwijanie w organizacji kultury Lean. Takie działanie nie wpływa korzystnie na rozwój kompetencji coachingowych. Warto zwrócić uwagę na to, że Lean coach nie powinien być odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów, ale powinien on za pomocą metod coachingowych wspierać innych w ich rozwiązywaniu.

Potrzeba podawania propozycji rozwiązania danego problemu jest chyba znacznie częstsza u specjalistów Lean. Żeby powstrzymywać się przed takim postępowaniem, warto skorzystać z rozwiązań stosowanych w Toyota Motor Company. Są to Kata doskonalenia oraz Kata coachingu [2], które łączą charakterystyczne dla Lean naukowe podejście oraz wykorzystanie metod zadawania pytań zaczerpniętych z coachingu, aby w konsekwencji wypracować nawyk naukowego myślenia u pracowników.
Pojęcie Kata pochodzi ze sztuk walki i oznacza ona sekwencję ruchów, które powtarzane nieustannie p...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy