Zasady wystawiania zwolnień lekarskich

Okiem inspektora

Co zrobić ze zwolnieniem lekarskim wystawionym „do przodu” i „wstecz”? Czy pracownik zawsze musi wykorzystać wystawione zwolnienie lekarskie? Jak długo pracownik może chorować?

Pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę, przysługuje prawo do nieświadczenia pracy z powodu choroby. Okres niezdolności do pracy z powodu choroby jest usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.

REKLAMA

​​

Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, tzw. chorobowego, które jest płatne ze środków pracodawcy. Liczba dni niezdolności do pracy dotyczy danego roku kalendarzowego. Nie musi być zachowana ciągłość.

Pracownicy, którzy ukończyli 50. rok życia, mają prawo do wynagrodzenia chorobowego za 14 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym pracownik ukończył 50. rok życia.

Przykład

Pracownik legitymujący się rocznym stażem pracy zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres 15 dni, od 7 do 21 marca 2017 r. Następnie chorował jeszcze: od 21 do 23 czerwca 2017 r. (3 dni), od 28 września do 7 października 2017 r. (10 dni), od 30 listopada do 22 grudnia 2017 r. (23 dni). Za 33 dni zwolnienia otrzymał wynagrodzenie chorobowe, finansowane ze środków pracodawcy, od 34. dnia nieobecności otrzymywał zasiłek chorobowy finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. od 5 do 22 grudnia 2017 r.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje na podstawie art. 92 k.p., natomiast zasady wypłaty zasiłku chorobowego uregulowane są w ustawie z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach pieniężnych. 

Pracownikowi, który choruje dłużej niż 33 dni (14 dni), w ciągu roku kalendarzowego przysługuje zasiłek chorobowy. Maksymalny okres, przez jaki pracownikowi przysługują świadczenia pieniężne w związku z chorobą i przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, to:

  • 270 dni – gdy niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży;
  • 182 dni – w pozostałych przypadkach.

Gdy pracownik po wyczerpaniu pełnego okresu zasiłkowego w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, które przyznawane jest maksymalnie na 12 miesięcy. Świadczenie przyznawane jest na podstawie decyzji ZUS, pod warunkiem że dalsze leczenie rokuje powrót d...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy