Przerwy w pracy

Okiem inspektora

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 k.p.). Czas pracy jednak to nie tylko realne (efektywne) wykonywanie pracy. Przepisy prawa pracy przewidują przerwy w pracy. Niektóre są wliczane do czasu pracy i przysługuje za nie wynagrodzenie, inne nie są wliczane do czasu pracy, mogą być płatne lub bezpłatne. 

Czas pracy obejmuje:

REKLAMA

​​

 • czas rzeczywistego wykonywania pracy,
 • czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy bez wykonywania pracy.

Do czasu pracy wlicza się, poza okresami rzeczywistej pracy:

 • przerwę w pracy, tzw. śniadaniową,
 • przerwy na karmienie dziecka piersią,
 • przerwy na gimnastykę pracowników niepełnosprawnych,
 • przerwy przy obsłudze monitora ekranowego,
 • przerwy w pracy pracowników pracujących w warunkach szkodliwych.

Przerwy niewliczane do czasu pracy:

 • przerwa na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut,
 • przerwa w przerywanym czasie pracy, w wymiarze do 5 godzin.

Przerwa w pracy

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut (art. 134 k.p.).
Prawo do przerwy powiązane jest z rzeczywistym czasem trwania pracy w ciągu jednego dnia pracy, a nie z obowiązującym pracownika dobowym wymiarem czasu pracy.

Kwadrans to minimalna długość przerwy. Nie ma przeszkód, aby pracodawca wprowadził dłuższą przerwę (np. 20 lub 30 minut). 

Niewprowadzenie takiej przerwy lub wprowadzenie krótszej niż 15 minut stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracownik nie może się zrzec prawa do przerwy.

Przykład

Pracownik zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu zatrudniony jest każdego dnia po 4 godziny. W takim przypadku nie ma prawa do przerwy. Jeśli jednak w jakimś dniu będzie świadczyć pracę powyżej 6 godzin, przysługuje mu co najmniej 15-minutowa przerwa.

WAŻNE
Młodocianemu pracownikowi przysługuje 30-minutowa przerwa już przy dobowym wymiarze czasu pracy przekraczającym 4,5 godziny.

W czasie tej przerwy pracownik nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, ale może się zdarzyć, że nie będzie on zupełnie swobodnie dysponować swoją osobą. Jeżeli wewnętrzne przepisy obowiązujące u pracodawcy wprowadzają – na przykład – zakaz opuszczania terenu zakładu pracy, w tym także podczas przerw, pracownik musi im się podporządkować. Zakaz taki może wynikać z regulaminu pracy. W takim przypadku podczas przerwy śniadaniowej pracownik nie będzie mógł wyjść do sklepu lub zapalić papierosa (jeżeli na terenie zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia). Niepodporządkowanie się takim uregulowaniom może narazić pracownika na otrzymanie kary porządkowej (...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy