Odzież i obuwie robocze

Okiem inspektora

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom bezpłatnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Pod pojęciem środków ochrony indywidualnej rozumie się wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy.

REKLAMA

​​

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub wystarczająco ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizacji pracy.

W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane.

Jeżeli występuje więcej niż jedno zagrożenie i jest konieczność jednoczesnego stosowania kilku środków ochrony indywidualnej, środki te powinny być dopasowane względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych.

Wymogi dla ŚOI

Udostępniane przez pracodawcę pracownikom środki ochrony indywidualnej powinny:

 • być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,
 • uwzględniać warunki panujące w danym miejscu pracy,
 • uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
 • być dopasowane do użytkownika (po wykonaniu niezbędnych regulacji).

Przykładowe rodzaje środków ochrony indywidualnej:

 • odzież ochronna, np. ubrania, kombinezony, kurtki, bluzy, spodnie, fartuchy, płaszcze, peleryny,
 • środki ochrony głowy, np. hełmy ochronne, hełmy ochronne z wyposażeniem dodatkowym, czapki, chustki,
 • środki ochrony kończyn dolnych i górnych, np. rękawice ochronne, ochraniacze palców, ochraniacze nadgarstka, buty, półbuty, getry,
 • środki ochrony twarzy i oczu, np. okulary, gogle, osłony twarzy,
 • środki ochrony układu oddechowego, np. sprzęt oczyszczający do pracy ciągłej, w tym filtrujący, pochłaniający i filtrująco-pochłaniający.

Pracodawca zobowiązany jest do wyposażenia pracownika w odzież i obuwie robocze, gdy:

 • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
 • takie są wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy