Kwota wolna od potrąceń przy COVID

Okiem inspektora

W ramach Tarczy 3.0. wprowadzone zostały przepisy dotyczące kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracowników. Cele stojące za mechanizmem podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracowniczego są oczywiste. Ustawodawca tradycyjnie już realizuje je za pomocą skomplikowanych przepisów, które mogą być źródłem sporego zamieszania. Z nowymi przepisami mogą mieć problem wszyscy – pracodawcy, pracownicy, wierzyciele i komornicy.

Rzecz się ma do ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarczy 3.0., która weszła w życie z dniem 16 maja 2020 r. W art. 52 wprowadzono przepisy zmieniające zasady dotyczące podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracowniczego. Rozwikłanie zasad ustalenia kwoty wolnej od potrąceń wymaga bliższego przyjrzenia się tej regulacji.

REKLAMA

​​

Dotychczasowy stan prawny

W dotychczasowym stanie prawnym kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia pracowniczego określa kompleksowo Kodeks pracy. Przepisy wskazują maksymalną wysokość potrącenia z wynagrodzenia (art. 87 § 3 k.p.), a dodatkowo art. 871 § 1 k.p. wprowadza kwotę wolną od potrąceń. W sytuacji komorniczego zajęcia wynagrodzenia pracodawca powinien dokonać potrącenia zgodnie z wezwaniem, jednakże nie może to spowodować obniżenia świadczenia pozostawionego do dyspozycji pracownika poniżej progu określonego w art. 871 k.p. Wyjątek w kwestii kwoty wolnej od potrąceń dotyczy jedynie potrącania długów alimentacyjnych, których kwota wolna od potrąceń nie dotyczy.

Ważne

Zgodnie z art. 871 k.p. kwota wolna od potrąceń wynosi wartość minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru etatu i po potrąceniu należności publicznoprawnych oraz wpłat PPK (art. 871 § 1 pkt 1 k.p.). 


W przypadku potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi przez pracodawcę jest to 75% tej kwoty (art. 871 § 1 pkt 2 k.p.), a w przypadku kar pieniężnych nakładanych w trybie odpowiedzialności porządkowej jest to 90% tej kwoty (art. 871 § 1 pkt 3 k.p.).

Zmiany Tarczy 3.0.

Stan ten ulega jednak zmianie wskutek zmian wprowadzonych w Tarczy 3.0. Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy, „jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 871 § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu”. 
Szczytnym celem ustawodawcy była ochrona interesów ekonomicznych pracowników i ich rodzin, dla których, zwłaszcza w okresie problemów gospodarczych, wynagrodzenie może stać się jedynym źródłem utrzymania. W uzasadnieniu do proponowanych regulacji wskazano, że „chroniona przed egzekucją kwota (1920 zł) jest niewystarczająca do utrzymania rodziny”. 
Wprowadzony przepis podwyższa zatem kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia pracowników, przy tym nie dotyczy to egzekucji długów alimentacyjnych. Niestety, art. 52 Tarczy 3.0. tworzy więcej wątpliwości, niż daje odpow...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy