Klasy patronackie, kształcenie dualne, podnoszenie kompetencji pracowników

Z praktyki kierownika produkcji Otwarty dostęp

Od kilkunastu już lat jesteśmy świadkami systematycznego rozwoju przemysłu w Polsce, jego unowocześniania i wzrostu PKB, tworzonego przez ten przemysł. Powstają ciągle nowe zakłady przemysłowe, a te istniejące rozbudowują się, zwiększają swe moce produkcyjne i… poszukują nowych pracowników. Bezrobocie w naszym kraju plasuje się na niskim poziomie – nawet w odniesieniu do pozostałych państw Unii Europejskiej – a jednym z kluczowych problemów dla firm i zakładów produkcyjnych jest już od kilku lat deficyt pracowników, w tym pracowników – specjalistów w danej dziedzinie.

Częściowo deficyt ten pokrywany jest pracownikami trafiającymi do Polski z zagranicy, głównie zza wschodniej granicy, jednak nie zaspakajają oni zapotrzebowania na specjalistów niezbędnych np. w przemyśle motoryzacyjnym. Co zatem mogą zrobić firmy, by zapewnić sobie pracowników wyspecjalizowanych w konkretnej dziedzinie? Jednym z rozwiązań, które zaczęto wprowadzać w naszym kraju już kilkanaście lat temu, jest kształcenie patronackie, dualne, w którym uczniowie zawodu czy studenci wybranego kierunku oprócz typowych zajęć szkolnych lub uczelnianych mają możliwość nauki zawodu i specjalizacji w zakładzie firmy będącej patronem profilowego kierunku czy całej szkoły. Model ten z powodzeniem już od 16 lat stosuje Volkswagen Poznań, współpracując z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni. Na poziomie akademickim natomiast firma ściśle współpracuje również z uczelniami wyższymi, takimi jak Politechnika Poznańska czy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

REKLAMA

​​

Kogo brakuje na rynku pracy?

Ministerstwo Edukacji Narodowej co roku publikuje listę najbardziej pożądanych zawodów. Prognozy dotyczą „zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego” i powiązane są z planami dofinansowania szkół branżowych. Od kilku już lat w czołówce tej listy są zawody techniczne, które zdaniem opracowujących raport będą miały największą przyszłość na rynku pracy1. Wśród zawodów z przyszłością plasują się również te związane bezpośrednio z nowoczesnym, scyfryzowanym przemysłem motoryzacyjnym: automatyk, elektromechanik, mechatronik, technik przemysłu metalurgicznego czy technik spawalnictwa. Również raport „Barometr zawodów 2021”, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, wskazuje na deficyt pracowników powiązanych z motoryzacją, m.in. elektromechaników, kierowców i operatorów maszyn2. Problem staje się zatem dla produkcji przemysłowej coraz bardziej dotkliwy. Co mogą zrobić przedsiębiorstwa, by zapewnić sobie odpowiednio wykwalifikowaną kadrę? Jedną z możliwości jest wyszkolenie pracowników począwszy od pierwszych klas szkół branżowych, tworząc tzw. klasy patronackie, co z powodzeniem czyni Volkswagen Poznań.

Czym są klasy patronackie?

Klasa patronacka to połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy. Wybrane przedsiębiorstwo może podjąć decyzję o tym, że zostaje patronem jednej z klas szkoły zawodowej lub technikum i z zaangażowaniem przygotowuje jej uczniów do pracy w określonej branży. Cały proces nauki w klasie patronackiej to w równym stopniu teoretyczna nauka w szkole i zdobywanie praktycznej wiedzy w siedzibie firmy, która postanowiła wesprzeć edukację młodych pracowników.
We współczesnym świecie nie ma praktycznie możliwości osiągnięcia odpowiedniego przygotowania zawodowego bez nowatorskiej części praktycznej. Klasa patronacka, czyli grupa uczniów kształconych jednocześnie w szkole i wybranej firmie, to idealny przykład sytuacji, w której każda ze stron zyskuje. Korzyści czerpie zarówno uczeń, firma, jak i szkoła. Firma decydująca się na patronat nad wybraną klasą wspiera proces kształcenia. Uczniowie szkoły branżowej pierwszego stopnia lub technikum współpracują ze specjalistami, obsługują nowoczesny sprzęt i nabierają zawodowego obycia. To bezcenny kapitał, który pozwala im na bezpośrednie przejście z etapu edukacji do pierwszej pracy. Uczniowie klasy patronackiej otrzymują wynagrodzenie i korzystają z zasobów pracodawcy jak każda inna osoba współpracująca z przedsiębiorstwem. Uczą się zawodowej odpowiedzialności, a zapewnione zatrudnienie motywuje ich do nauki, także tej teoretycznej. Przygotowana grupa absolwentów to gotowy zespół pracowników, który może dalej rozwijać swoje kompetencje w macierzystej firmie. Dzięki owocnej współpracy firma może zbudować sobie zaufany i zgrany zespół, a uczniowie mają gwarantowane zatrudnienie.

Przykład Volkswagen Poznań – klasy patronackie

Współczesny rynek pracy, jego potrzeby oraz nowoczesne technologie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, wymagają nowych, unikatowych kompetencji, które dostarczyć mogą tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy. Volkswagen Poznań już od 16 lat umożliwia zdobycie wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiadającego najwyższym europejskim standardom, stawiając na kształcenie dualne, czyli na system oparty na ścisłej współpracy szkoły i przedsiębiorstwa. Celem takiego współdziałania jest wykształcenie młodego pokolenia specjalistów z różnych dziedzin technicznych, którzy będą gotowi sprostać wyzwa...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy