Dlaczego warto rozważyć kontrakting

Okiem inspektora

Przez długi czas zatrudnienie w oparciu o kontrakt identyfikowano z wyższą kadrą menedżerską – funkcjonowały tzw. umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem. Obecnie ta forma zatrudnienia coraz częściej znajduje zwolenników wśród menedżerów niższego szczebla, specjalistów oraz przedstawicieli wolnych zawodów.

Jak większość innowacyjnych, elastycznych rozwiązań dotyczących rynku pracy kontrakting powstał w Stanach Zjednoczonych. To coraz bardziej popularna forma zatrudnienia, co związane jest ze zmianami na rynku pracy, takimi jak postępująca automatyzacja i robotyzacja oraz zmiany generacyjne wśród pracowników.

REKLAMA

​​

O tym, że automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych powoduje zmiany na rynku pracy, nikogo nie trzeba przekonywać. Należy się liczyć z tym, że wykonywanie jednego zawodu przez całe życie odejdzie w przeszłość, podobnie jak pojęcie stabilności zatrudnienia. Trzeba zacząć się oswajać z myślą, że standardem będzie kilkukrotna zmiana zawodu w ciągu życia zawodowego. Prawdopodobne wydaje się też odejście od modelu zatrudnienia u jednego pracodawcy – pracę będzie się świadczyć równocześnie na rzecz kilku podmiotów, również zdalnie. Nasza praca stanie się towarem, który trzeba stale sprzedawać na rynku pracy. Głównymi cechami pożądanymi wśród pracowników będą zdolność ciągłego uczenia sią, elastyczność, zdolność dopasowywania się i otwartość na zmiany, umiejętność pracy w grupie i myślenia krytycznego. To zupełna zmiana modelu zatrudnienia w stosunku do obecnego, który preferuje stałość zatrudnienia w oparciu o długoterminową (nawet stałą) umowę na rzecz jednego pracodawcy.

Na rynku pracy coraz więcej jest przedstawicieli tzw. pokolenia C (generacja Z), nazywanego tak od angielskich słów: connect, communicate, change. Charakteryzują one bardzo dobrze tych młodych ludzi komunikujących się stale i będących ciągle on-line, zawsze gotowych do zmian. To bardzo twórcze pokolenie.

Wychowani „na Internecie” nie widzą różnic pomiędzy realnym i wirtualnym światem. Do funkcjonowania potrzebują ciągłych bodźców – trudno im pozostać długo w jednym miejscu.

Połączenie pokolenia C i szybkich zmian technologicznych musi zaowocować zmianami w formach zatrudnienia. Ci ludzie nie są zainteresowani pracą na całe życie. 

Wydaje się, że kontrakting doskonale wpisze się w przyszłość rynku pracy. Obecnie zyskuje coraz większą popularność, chociaż nie brakuje też krytyków tej formy zatrudnienia.

Czym charakteryzuje się kontrakting

Jest to forma czasowego zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną (kontrakt), nawiązaną pomiędzy kontraktorem (oso...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy