Czasowe powierzanie pracownikowi innych obowiązków

Okiem inspektora

Pracodawca nie może dowolnie zmieniać warunków zatrudnienia. Są jednak dwa wyjątki, kiedy może pracownikowi powierzyć inne obowiązki bez jego zgody. Inne przypadki powinny być uzgadniane za pomocą porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Podpisując umowę o pracę, pracodawca i pracownik uzgadniają warunki zatrudnienia. Kodeks pracy w art. 29 § 1 określa tzw. istotne elementy umowy o pracę. Oznacza to, że każda umowa o pracę musi zawierać następujące elementy:

REKLAMA

​​

 • oznaczenie stron umowy (pracodawca i pracownik) w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości,
 • określenie rodzaju umowy (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony),
 • datę zawarcia umowy,
 • warunki zatrudnienia, czyli pracy i płacy.

Do elementów określających warunki zatrudnienia zalicza się przede wszystkim:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Porozumienie

Określone w umowie o pracę warunki zatrudnienia nie mogą być zmienianie przez pracodawcę dowolnie. Aby zmienić treść stosunku pracy (np. wynagrodzenie pracownika, wymiar czasu pracy), pracodawca ma do dyspozycji instrument w postaci wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego. Jeżeli pracownik wyraża zgodę na proponowane przez pracodawcę zmiany, najprostszym i najszybszym sposobem na zmianę warunków zatrudnienia jest porozumienie zmieniające. Można wtedy zmienić treść każdej umowy w dowolnym momencie.

Przykład

Pracodawca zatrudnia panią Janinę na podstawie umowy na czas nieokreślony na stanowisku specjalisty ds. kontaktu z klientem. U tego pracodawcy pani Janina pracuje już 8 lat, a od 2 lat jest chroniona ze względu na wiek przedemerytalny. Dział, w którym pracuje p. Janina, ulega reorganizacji od 1 września 2018 r. Pracodawca zaproponował p. Janinie (podczas rozmowy 20 sierpnia 2018 r.), że przeniesie ją na stanowisko specjalisty ds. reklamacji. Pani Janina wyraziła zgodę na zmianę. Strony ustaliły w porozumieniu zmieniającym, że pracę na nowym stanowisku pani Janina rozpocznie z dniem 18 września 2018 r.

Kiedy wypowiedzenie

W niektórych sytuacjach konieczne jest jednak zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. Pracownik może nie wyrazić zgody na proponowane przez pracodawcę zmiany lub pracodawca woli skorzystać z wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie zmieniaj...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy