Będą rozmawiać o wyzwaniach komunikacji wewnętrznej w firmach produkcyjnych

Temat tygodnia

Procesy komunikacji w firmach produkcyjnych charakteryzują się innymi wyzwaniami niż w pozostałych organizacjach. Na forum najczęściej poruszane są takie tematy, jak: dotarcie do zróżnicowanych grup docelowych w sensie pokoleniowym, komunikacja w organizacjach rozproszonych czy z pracownikami tzw. „pola”. W ostatnich latach chętnie eksplorowany jest też temat chaosu i przeciążenia informacją. Rzadziej rozmawia się podczas wydarzeń branżowych o wyzwaniach w komunikacji z pracownikami produkcyjnymi, a te znacząco różnią się od komunikacji z innymi obszarami firmy.

„Pracownicy produkcji najczęściej nie mają swoich służbowych adresów mailowych, a jeśli mają, to rzadko z nich korzystają pracownicy liniowi. Dzień pracy spędzają na produkcji, a po pracy, jak tłumaczą – nie chcą myśleć o pracy. Takie komentarze słyszymy podczas rozmów korytarzowych i audytów komunikacji wewnętrznej i trudno im się dziwić. Rzadko się zdarza, aby pracownicy produkcji dysponowali służbowymi telefonami, niechętnie też udostępniają prywatne numery i maile ceniąc sobie prywatność i obawiając się kontaktów służbowych po godzinach pracy. Zdarza się, że słyszymy nawet komentarze dotyczące obaw przed inwigilacją – co może wskazywać na rozwiniętą kulturę plotki i zaburzone procesy w oficjalnych kanałach komunikacyjnych.

REKLAMA

​​

Wyzwaniem bywa również negatywne nastawienie. W firmach o profilu produkcyjnym często spotykany jest konflikt: biuro vs. produkcja. Takie zjawisko jest szczególnie widoczne w organizacjach, w których komunikację tworzą wyłącznie pracownicy biurowi, spoza zespołu produkcji. Taka struktura komunikacyjna powoduje, że pracownicy liniowi postrzegają komunikację oficjalną jako narzucanie zasad przez biuro i stawiają się w opozycji do niej, tworząc alternatywne kanały komunikacji nieoficjalnej. Przybierają one postać wspomnianej wcześniej plotki, grup w mediach społecznościowych i in.

Dlatego konsultując procesy komunikacyjne lub wspierając firmy w tworzeniu zespołów redaktorów/ambasadorów wewnętrznych, zawsze rekomendujemy włączenie przedstawicieli wszystkich obszarów” – tłumaczy Lidia Skrzyniecka, konsultantka ds. komunikacji wewnętrznej w agencji komunikacji wewnętrznej IC Mobile, współorganizatorka konferencji Internal Communication Meeting.

Wielu organizacjom o profilu produkcyjnym udało się pokonać wymienione wyzwania – warto czerpać z ich dobrych praktyk i implementować podobne w zgodzie ze swoją kulturą organizacyjną i potrzebami pracowników. Służy temu m.in. Konferencja Internal Communication Meeting, podczas której tematowi komunikacji na produkcji poświęcone są zawsze osobne panele i prelekcje.
Portal Menedżer Produkcji objął patronatem 6. tego wydarzenia oraz towarzyszący mu Konkurs IC Biznes Partner – skierowany do komunikacji wewnętrznej.

Tematami przewodnimi tej edycji są: wykorzystywanie sztucznej inteligencji w pracy komunikatora, budowanie partnerstwa komunikacji wewnętrznej z biznesem w organizacji, wspieranie różnorodności i budowania kultury włączającej – wszystko na konkretnych przykładach, narzędziach i doświadczeniach.

Swoim doświadczeniem podzielą się eksperci w swoich dziedzinach, m.in. z taki organizacji, jak: Notino, Michelin, Grupa KRUK, Burda Media Polska, E. ON Polska, STRABAG, Żabka Polska czy Microsoft.

W programie, poza tradycyjnymi prelekcjami i panelami zaplanowane są również:

Sesje case studies – mini prelekcje w serii na ten sam temat. To odpowiedź na potrzebę poznawania wielu przykładów z rynku.

Inspiracje out of the IC – czyli prelekcje ekspertów spoza komunikacji wewnętrznej, od których można czerpać w IC.

Udział tylko na żywo – atmosfera spotkań sprzyja otwartej wymianie doświadczeń.

Galę Finałową Konkursu IC Biznes Partner 2024.

Aby zarezerwować miejsce, zapraszamy na stronę wydarzenia: https://konferencja.ic-mobile.pl/

Do zobaczenia 17 kwietnia w Warszawie!

Przypisy