Jakie umiejętności powinien posiadać menedżer produkcji?

Temat tygodnia Artykuł sponsorowany

Menedżer produkcji to osoba, która zajmuje się między innymi nadzorowaniem procesów produkcyjnych. Jakie musi posiadać umiejętności? Jak wygląda jego ścieżka kariery? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Za co odpowiada menedżer produkcji?

Menedżer produkcji to jak wspomniano we wstępie osoba, która zajmuje się między innymi nadzorowaniem procesów produkcyjnych. To właśnie ona odpowiada za to, by wszystko przebiegało zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, a produkcja była wydajna. Menedżer produkcji niezależnie od tego, czy produkowany jest najnowszy model Nissana, czy jakikolwiek inny produkt, odpowiedzialny jest także za zamówienia materiałów czy zarządzanie zespołem produkcyjnym, który w zależności od potrzeb może obejmować kilka lub nawet kilkadziesiąt osób. Menedżer sporządza również raporty dotyczące prowadzonej produkcji, które pozwalają jego przełożonym podejmować kluczowe decyzje. Odpowiada również za to, by wszystkie procesy produkcyjne odbywały się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie umiejętności musi posiadać dobry menedżer produkcji?

Osoba pracująca na stanowisku menedżera produkcji powinna posiadać umiejętności analitycznego myślenia, co ułatwi nie tylko planowanie procesów produkcyjnych, ale również ich nadzorowanie oraz optymalizowanie. Istotna jest także znajomość trendów w branży, co pozwoli dostosowywać produkcję do zmieniających się warunków rynkowych. W związku z tym, że menedżer produkcji odpowiada również za zarządzanie zespołem produkcyjnym, powinien posiadać odpowiednie kompetencje miękkie, które pozwolą motywować podwładnych do wydajnej pracy, czy łagodzić ewentualne konflikty. Bardzo ważna jest także odpowiedzialność oraz umiejętność działania w warunkach stresowych, które mogą pojawiać się naprawdę często. Za oczywistość można natomiast uznać znajomość procesów produkcyjnych, przepisów BHP oraz obsługę komputera, ponieważ są to wymagania podstawowe dla tego stanowiska pracy.

Menedżer produkcji – ścieżka kariery

Jak zostać menedżerem produkcji? Otóż wymagane w tym przypadku jest odpowiednie wykształcenie, co powoduje, że zatrudniani na tym stanowisku są najczęściej absolwenci studiów technicznych na kierunkach związanych z inżynierią produkcji lub automatyką. Bardzo ważną kwestią jest także doświadczenie, w związku z czym menedżer powinien najpierw popracować na niższym stanowisku w zespole produkcyjnym, co pozwoli mu zaznajomić się ze specyfiką branży, czy poznać w praktyce przebieg konkretnych procesów produkcyjnych. Na jakie zarobki może liczyć menedżer produkcji? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wiele w tym przypadku uzależnione jest od branży, wielkości firmy, czy kwalifikacji danego pracownika. Najwięcej z reguły zarabiają osoby zarządzające dużymi zespołami produkcyjnymi i koordynujące naprawdę istotne procesy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że menedżer produkcji to odpowiedzialne stanowisko, ponieważ zajmująca je osoba odpowiada za prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych. Musi zatem posiadać odpowiednie kompetencje pretendujące do pracy w tym charakterze.

Przypisy