Starzejące się społeczeństwo

Sztuka motywowania

Nieustannie starzejące się społeczeństwo razem ze zmieniającą się rzeczywistością rynku pracy (na czele ze zmianami technologicznymi) oznacza, że pracodawcy muszą obecnie bardziej niż wcześniej skupiać się na lepszym wykorzystaniu potencjału starszych pracowników. W przypadku Polski jest to wciąż znacząca rezerwa, która może zwiększyć dobrobyt społeczny i ekonomiczny. Pracodawcy powinni przeprowadzić ciągłe zmiany w modelach biznesowych, których efektem będzie lepsza integracja z rynkiem pracy osób w wieku 50+, większe inwestycje w aktywizację zawodową, efektywniejsze wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz przede wszystkim zachęcanie do ciągłej nauki.

Żyjemy dłużej i tym samym coraz częściej pracujemy znacznie dłużej, niż wskazywałby to minimalny wiek emerytalny. Z tego względu na rynku pracy spotkamy zarówno osoby starsze w wieku ponad 70 lat, jak i młodzież, często już 16-letnią. Obecnie pięć pokoleń, a w skrajnych przypadkach nawet sześć (pokolenie urodzone przed drugą wojną światową) w jednej firmie to bardzo częsty widok. A co za tym idzie, pojawiają się olbrzymie wyzwania zarówno wśród pracodawców, jak i zatrudnionych. Analizując obecnie wiek osób zatrudnionych, możemy podzielić pracowników na następujące pokolenia:
Pokolenie wyżu demograficznego, tzw. Baby Boomers urodzeni w latach 1945– 1965;

REKLAMA

​​

 • Pokolenie X, tzw. Generation X urodzeni w latach 1960–1980;
 • Pokolenie Y, tzw. Millenial Generation urodzeni w latach 1980–2000;
 • Pokolenie Z, tzw. Digital Natives urodzeni w latach 1995–2010;
 • Pokolenie Alfa, tzw. Google Kids urodzeni w latach 2010 i do teraz.

Każda z wymienionych grup ma zupełnie inny charakter działania, komunikacji, umiejętności i kompetencji. Charakteryzuje je zupełnie inny sposób postrzegania świata, nastawienia do zmian i nowych technologii. Zupełnie inaczej także patrzą w kierunku zawodów przyszłości. Znajdują motywację w zupełnie innych czynnikach i inne wartości im towarzyszą. Przyjrzyjmy się na początek różnicom w komunikacji.
Sposób komunikacji z innymi jest jedną z podstawowych różnic międzypokoleniowych. Często wybór narzędzia komunikacji stanowi największą barierę w zakładzie pracy.

Pokolenie wyżu demograficznego:

 • komunikację osobistą wybierze około 40% osób,
 • komunikację e-mail wybierze około 35% pracowników,
 • telefon wybierze 13% z całości pracowników.

Pokolenie X:

 • komunikację osobistą wybierze 34% pracowników,
 • komunikację e-mail wybierze 34% pracowników,
 • telefon wybierze 13% zatrudnionych.

Pokolenie Y:

 • komunikację osobistą wybierze 31% pracowników,
 • komunikację e-mail wybierze 33% pracowników,
 • c...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy