Autor: Aleksander Doliński

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych nabyte w czołowych firmach produkcyjnych branży automotive. Od 2009 roku zajmuje się także transferem technologii, organizacją oraz optymalizacją działów i procesów produkcyjnych w międzynarodowych firmach rozwijających się w projektach Greenfield. Rozległa wiedza, pasja i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia przez niego wielu sukcesów w obszarach produkcyjnych przynoszących firmom wymierne korzyści finansowe.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Starzejące się społeczeństwo

Nieustannie starzejące się społeczeństwo razem ze zmieniającą się rzeczywistością rynku pracy (na czele ze zmianami technologicznymi) oznacza, że pracodawcy muszą obecnie bardziej niż wcześniej skupiać się na lepszym wykorzystaniu potencjału starszych pracowników. W przypadku Polski jest to wciąż znacząca rezerwa, która może zwiększyć dobrobyt społeczny i ekonomiczny. Pracodawcy powinni przeprowadzić ciągłe zmiany w modelach biznesowych, których efektem będzie lepsza integracja z rynkiem pracy osób w wieku 50+, większe inwestycje w aktywizację zawodową, efektywniejsze wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz przede wszystkim zachęcanie do ciągłej nauki.

Czytaj więcej

HOSHIN KANRI jako cząstka Lean Management

Uważam, że nasz naród powinien zobowiązać się do tego, iż zanim skończy się obecna dekada, osiągniemy cel, jakim jest lądowanie człowieka na Księżycu i jego bezpieczny powrót na Ziemię – powiedział w maju 1961 r. prezydent John F. Kennedy. Już siedem lat później, bo 16 lipca 1969 roku Apollo 11 wystartował z Florydy, aby dopełnić słów prezydenta i powrócić na ziemię 24 lipca 1969 roku. Przytoczony powyżej przykład jest jednym z najdobitniej obrazujących, jak można przekuć, dzięki działaniom wielu ludzi, ambitną wizję w rzeczywistość.

Czytaj więcej

Od maszyny parowej do maszyny inteligentnej, czyli Przemysł 4.0.

W całej historii ludzkości przełomowe osiągnięcia technologiczne odbijały się ogromnym echem, wywołując tzw. rewolucje przemysłowe, które powodowały znaczące przemiany w strukturze i organizacji produkcji. Nie umniejszając oczywiście znaczenia przełomowych wynalazków, bez których ludzkość nie poszłaby naprzód, m.in. takich jak koło, czy pierwsze przekładnie mechaniczne – termin „rewolucja przemysłowa” po raz pierwszy pojawił się w czasach nowożytnych.

Czytaj więcej