Pozapłacowe sposoby motywowania pracowników

Sztuka motywowania

Motywowanie pracowników należy do największych wyzwań stojących obecnie przed pracodawcami. W jaki sposób skutecznie podnieść poziom motywacji bez zbędnych kosztów?

Skuteczny program motywacyjny powinien zachęcać potencjalnych kandydatów do podjęcia pracy w firmie, ale nie mniej istotna jest kwestia osób już zatrudnionych, o których motywację należy dbać, by w tej firmie je zatrzymać. Powody, dla których pracodawcom powinno zależeć na odpowiedniej motywacji, są co najmniej dwa. Po pierwsze – stworzenie przyjaznego środowiska pracy, czyli takiego, do którego przychodzi się chętnie i mówi o nim z dumą, ma bezpośredni wpływ na produktywność pracowników. Pracownik, który dobrze się czuje w organizacji, chce przyczynić się do jej rozwoju i nie szuka lepszej posady. Drugim powodem są po prostu pieniądze, które firma traci wraz ze spadkiem motywacji i odejściem pracownika. Koszty dotyczą nie tylko rekrutacji i wdrożenia nowej osoby w jej obowiązki, ale również spadku wydajności pracownika będącego w okresie wypowiedzenia. 

Jak widać, spadek motywacji pracowników nie jest dobry ani dla pracownika, ani dla jego pracodawcy. Brak zapału pracownicy często przenoszą do swoich domów, a narastające poczucie frustracji odbija się na ich życiu prywatnym, powodując niszczący zdrowie stres. Dzięki benefitom oferowanym przez firmę nie tylko poprawiamy wizerunek organizacji, ale też zyskujemy realny wpływ na poprawę jakości życia naszych pracowników. Oprócz dobrej atmosfery i wynagrodzenia to właśnie one są tym, co rozstrzyga o decyzji pracowników, czy w danej firmie chcą pracować. Pracodawcy – zarówno w Polsce, jak i na świecie – prześcigają się w walce o pracowników, oferując im różne benefity. Bywają one niemal groteskowe, jak na przykład w Japonii, gdzie zdarza się, że pracodawcy oferują podwładnym wykupienie miejsca na cmentarzu. 

REKLAMA

​​


Jak wybrać najlepsze benefity?


Dzięki temu, że każdy pracownik ma swój sposób na relaks i odreagowanie stresującego dnia, pracodaw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy