Outsourcing programistyczny - czy sprawdza się tylko przy współpracy projektowej?

Otwarty dostęp Artykuł ekspercki

Outsourcing programistyczny kojarzy się przede wszystkim z jednorazowymi zleceniami, które programiści realizują dla firm. Jednak jest to rozwiązanie, które jest ekonomicznie uzasadnione także w przypadku współpracy stałej. Dlaczego? Specjaliści z każdej dziedziny programowania to spora kadra

Można na chwilę przyjąć, że zamiast decydować się na outsourcing, firma chce realizować wszystkie usługi programistyczne siłami własnych pracowników. Problemy związane z tym podejściem są przynajmniej dwa:

  • poszczególne rozwiązania mogą wymagać zastosowania zupełnie różnych technologii, a nawet najlepszy specjalista zajmujący się pewnymi językami programowania lub zagadnieniami, może nie mieć kompetencji na tym samym poziomie przy realizacji innych zdań, co by oznaczało konieczność zwiększenia zatrudnienia;
  • dobrych programistów na rynku brakuje już teraz i to praktycznie w każdej dziedzinie, co przekłada się na wzrost ich oczekiwań finansowych, a więc i drastyczny wzrost kosztów po stronie firmy.

W przypadku outsourcingu to po stronie realizatora leży obowiązek zapewnienia właściwej obsługi, więc całość powinna odbywać się szybciej, sprawniej i do wykonania konkretnych zdań zawsze powinien być delegowany człowiek o odpowiednich kompetencjach.

Zlecone na zewnątrz usługi informatyczne to dużo większa swoboda działania

Jakakolwiek forma kontraktu z programistą jest ograniczeniem swobody działania przedsiębiorcy. Usługi informatyczne w outsourcingu są korzystniejsze, ponieważ taką umowę zdecydowanie łatwiej jest renegocjować i zwykle już na wstępie zawiera ona pewne mechanizmy elastycznej wyceny. Skalowanie działalności – i w górę, i w dół – jest dzięki temu zdecydowanie łatwiejsze.

Taki schemat działalności pozwala na utrzymanie w firmie minimalnego działu informatycznego, zajmującego się bieżącą działalnością czy integracjami, natomiast najbardziej skomplikowane, a więc i generujące najwyższe koszty oraz najbardziej czasochłonne zadania można wtedy zlecić na zewnątrz, zachowując funkcjonalny margines wewnątrz organizacji.

Jasne rozliczenia i raporty pracy

Obowiązujące obecnie formalne rozwiązania w zakresie kontraktów o pracę kompletnie nie przystają do rzeczywistości i sposobu pracy specjalistów IT. Usługi informatyczne rzadko wycenia się za godzinę, z kolei od strony księgowej opanowanie rozliczeń usługowych tylko wewnątrz organizacji bywa kwestionowane przez różne instytucje rządowe. 

Outsourcing rozwiązuje ten problem, bo zostaje tylko jedna faktura za usługi informatyczne – żadnych dwuznaczności, pełna jasność sytuacji i prostsze księgowanie. Właśnie dlatego na zlecanie zadań informatycznych na zewnątrz decydują się także te firmy, które korzystają ze wsparcia w tym zakresie praktycznie w trybie ciągłym.

Przypisy