Konserwacja napędów silników

Okiem inspektora

Bezawaryjna praca silnika wymaga szeregu zabiegów konserwacyjnych, utrzymujących go w dobrym stanie. Niezbędne jest także bieżące usuwanie usterek wykrytych podczas eksploatacji. Trudno jednoznacznie określić czas, jaki powinien minąć pomiędzy jedną a drugą konserwacją. Zależy on m.in. od warunków, w jakich pracuje maszyna.

Podstawowe prace konserwacyjne zmierzające do zapewnienia prawidłowej pracy napędu silnika polegają na odkurzeniu i wyczyszczeniu żeberek radiatorów, wyczyszczeniu lub wymianie filtrów powietrza (wlotowych i wylotowych), sprawdzeniu poprawności pracy wentylatorów i wyczyszczeniu ich w razie potrzeby oraz usunięciu obiektów blokujących przepływ powietrza, sprawdzeniu połączeń elektrycznych i – w razie potrzeby – ponownym ich dokręceniu. Jeśli to możliwe, warto przeprowadzić skan termowizyjny złączy mocy, który ułatwia wykrycie wadliwych połączeń, sprawdzić napięcie silnika, przebieg faz zasilania i stan kondensatorów. Następnie należy zanotować ustawienia napędu i sprawdzić poprawność zamknięcia obudowy.

REKLAMA

​​

Inspekcja i konserwacja prewencyjna

Prace konserwacyjne powinny być poprzedzone wykonaniem inspekcji zasadniczej, w której trakcie dokonywana jest ocena fundamentu pod kątem powstania zarysowań, zapadnięć bądź innych uszkodzeń. Istotne jest także sprawdzenie ustawień silnika, stanu śrub mocujących, przewodów i izolacji. Należy zwrócić uwagę na to, czy nie pojawiły się ślady przepalenia, rysy bądź złamania przewodów. Następnie konieczna jest kontrola rezystancji izolacji uzwojenia, z uwzględnieniem wskazań producenta. Warto także dokonać oceny smaru w łożyskach tłocznych, pod kątem jakości i ilości, a po upływie 
10 tys. godzin pracy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy