Komunikacja menedżera produkcji – o co tyle zachodu?

Sztuka motywowania

„Komunikacja? Przecież to banał! Pani Edyto, a może jakieś nowoczesne metody?”.

Przygotowując i prowadząc warsztaty dla menedżerów, często spotykam się z przekonaniami, że do sukcesów w zarządzaniu ludźmi potrzebne są jakieś tajemne techniki czy metody albo „wrodzone predyspozycje”, podczas gdy bazą i fundamentem, a także często – niestety – nieodrobioną lekcją pozostaje efektywna komunikacja. Oczywiście każda organizacja ma swój unikatowy system komunikacji, a wraz z rozwojem nowoczesnych technologii zmianie ulegają sposoby komunikacji i jej kanały, wciąż jednak jest ona bezpośrednio powiązana z podstawowymi funkcjami zarządzania, takimi jak: planowanie, organizowanie, kontrola i motywowanie. Powiedziałabym, że umiejętność skutecznego komunikowania się jest podstawowym narzędziem każdego lidera. Dwie czy trzy dekady temu w szkole raczej nie uczono nas kompetencji miękkich, w tym skutecznego porozumiewania się, więc nadal wielu z nas robi to po prostu intuicyjnie. W przypadku menedżerów, którzy zawodowo zajmują się komunikacją (prowadzą spotkania, przekazują informacje pracownikom, udzielają feedbacku, delegują cele i zadania) ta intuicja okazuje się często niewystarczająca. Cała „zabawa” z komunikacją polega na tym, że nie można tego nie robić, bo nawet jeśli nic nie powiemy lub nie zareagujemy, to też przekazujemy tym samym pewną informację.

REKLAMA

​​


Waga informacji


Informacja jest towarem i źródłem władzy, dlatego tak ważne jest zarządzanie informacją w organizacji. Wyobraźmy sobie brak przepływu informacji np. między działem planowania a produkcją albo między działem utrzymania ruchu a produkcją – w tej branży brak sprawnego przepływu informacji może w ekstremalnych przypadkach kosztować kogoś życie lub zdrowie, a już na pewno zaważyć na kondycji całego przedsiębiorstwa. Za zarządzanie informacją w organizacji odpowiedzialna jest właśnie kadra kierownicza. Przerzucanie całej odpowiedzialności za ten aspekt funkcjonowania f...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy