IoT a bezpieczeństwo produkcji

Okiem inspektora

IoT – internet rzeczy – jest jednym z fundamentów przemysłu 4.0. Technologia ta ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa produkcji. Jednocześnie wciąż trwają prace nad zwiększeniem cyberbezpieczeństwa, m.in. właśnie w kontekście zastosowania IoT.

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest zadaniem niezwykle istotnym na każdym etapie produkcji. IoT, choć ma duży potencjał, jest jednocześnie zagrożony cyberatakami. Dlatego podlega pod tzw. dyrektywę maszynową, która zobowiązuje producentów do zagwarantowania minimalnego poziomu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń testujących, takich jak multimetry i kamery termowizyjne. 
Oczywiście, zaimplementowanie rozwiązań IoT ma korzystny wpływ na zwiększenie efektywności operacyjnej. Internet rzeczy śledzi wydajność, przewidując z wyprzedzeniem możliwość wystąpienia awarii. W ten sposób eliminowane są nieplanowane przestoje. 

REKLAMA

​​

IoT jako narzędzie monitorow

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy