Dołącz do czytelników
Brak wyników

Okiem inspektora

19 lipca 2022

NR 69 (Czerwiec 2022)

IoT a bezpieczeństwo produkcji

0 102

IoT – internet rzeczy – jest jednym z fundamentów przemysłu 4.0. Technologia ta ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa produkcji. Jednocześnie wciąż trwają prace nad zwiększeniem cyberbezpieczeństwa, m.in. właśnie w kontekście zastosowania IoT.

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest zadaniem niezwykle istotnym na każdym etapie produkcji. IoT, choć ma duży potencjał, jest jednocześnie zagrożony cyberatakami. Dlatego podlega pod tzw. dyrektywę maszynową, która zobowiązuje producentów do zagwarantowania minimalnego poziomu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń testujących, takich jak multimetry i kamery termowizyjne. 
Oczywiście, zaimplementowanie rozwiązań IoT ma korzystny wpływ na zwiększenie efektywności operacyjnej. Internet rzeczy śledzi wydajność, przewidując z wyprzedzeniem możliwość wystąpienia awarii. W ten sposób eliminowane są nieplanowane przestoje. 

POLECAMY

IoT jako narzędzie monitorowania

Internet rzeczy doskonale sprawdza się w działaniach związanych z monitoringiem stanu maszyn (CBM) i ich konserwacją. Jest też istotnym elementem komputerowych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS), realizacji produkcji (MES) czy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). IoT ma zatem do spełnienia istotną funkcję w konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej, a także w jej planowaniu. 
Po zdefiniowaniu parametrów sprzętu stan maszyny jest stale monitorowany i na tej podstawie budowane są modele wystąpienia potencjalnej awarii. Pod uwagę brane są wibracje sprzętu, wahania temperatury, poziom i stan oleju oraz napięcie i prąd silnika. Poddane analizie parametry mogą uruchamiać pewien określony wcześniej protokół działania.
Oczywiście, monitorowanie IoT odbywa się w oparciu o czujniki zainstalowane na silnikach i maszynach. Niezależny układ elektroniczny z wbudowanym kodem łączy maszynę wyposażoną w czujnik z siecią IoT i zbiera dane z tego czujnika. Układy elektroniczne dysponują zarówno swoim własnym źródłem zasilania, jak i możliwością komunikacji z innymi układami elektronicznymi oraz oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do danych.
Zebrane dane przesyłane są do lokalnej bramki, gdzie następuje ich analiza i filtrowanie. Tak przygotowane informacje można przesłać za pośrednictwem internetu do chmury, gdzie specjalistyczne oprogramowanie dokonuje ich archiwizacji i analiz, na podstawie których tworzone są modele awarii i wyznaczane miejsca ich potencjalnego wystąpienia. Niektóre platformy wyposażone są we wtyk do podłączenia dodatkowych modułów rozszerzeń. Firmowy zestaw narzędzi dla programistów umożliwia deweloperom oprogramowania tworzenie aplikacji mobilnych, które umożliwiają komunikację z układami elektronicznymi czujników i z chmurą oraz integrację dowolnych zestawów sprzętowych innego producenta w taki sposób, który jest najlepszy dla danej firmy produkcyjnej i aplikacji. 

Internet rzeczy i zarządzanie aktywami

Inteligentne fabryki wykorzystujące IoT tworzą scentralizowane systemy ułatwiające wszystkim użytkownikom dostrzeżenie momentu, w którym wymagana jest konserwacja, co zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jednocześnie dzięki temu samemu rozwiązaniu maszyny nie są konserwowane niepotrzebnie często, co zmniejsza koszty utrzymania zakładu.
Co więcej, inteligentne czujniki i odpowiednie oprogramowanie pozwalają producentom na zdalne monitorowanie stanu maszyn. Jest to możliwe dzięki stworzeniu cyfrowego bliźniaka, wirtualnej reprezentacji urządzenia pracującego w fabryce. Wirtualne bliźniaki ułatwiają wizualizację problemu, a także przeprowadzenie symulacji tego, co wydarzy się w określonych scenariuszach.
Z IoT konserwac...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy