System Ocen Okresowych to więcej niż badanie wyników pracowników

Otwarty dostęp

Okresowa ocena pracownika definiowana jest jako formalna i przejrzysta procedura pomiaru kompetencji pracownika w odniesieniu do zajmowanego stanowiska oraz rozliczenie wyznaczonych dla niego celów. Dlaczego ocena okresowa ma tak duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw? Czy warto inwestować w systemy usprawniające jej wykonanie?

Jaki jest cel oceny okresowej?

W większości przypadków celem oceny okresowej jest wzajemna komunikacja i udzielenie informacji zwrotnej pracownikowi, jak również przygotowanie planów rozwojowych na przyszłość.  Śladem po jej odbyciu, zazwyczaj jest formularz, który zawiera uporządkowane odpowiedzi na powyższe zagadnienia. W sporej części firm  proces przeprowadzania oceny kończy się na wpięciu formularza do akt lub dedykowanego segregatora. Ale czy tak być powinno? Dokonując regularnej oceny pracy otrzymujemy  źródło wiedzy na temat najcenniejszego kapitału przedsiębiorstwa - pracownikach.

Menedżer powinien oceniać członków swojego zespołu regularnie – co najmniej raz w roku, choć dużo większe znaczenie mogą mieć częstsze, np. miesięczne lub kwartalne spotkania. Większa częstotliwość oceny daje szansę na regularną kontrolę wprowadzanych rozwiązań lub innowacji oraz ich modyfikację w przypadku, gdy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Umożliwia to także ciągły, kontrolowany rozwój kompetencji i poprawę wydajności w zespole. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku dynamicznie rozwijającej się branży produkcyjnej.
 


Zalety regularnej ewaluacji kadry.

Jaki wpływ ma okresowa ocena pracowników na działanie firmy? Kierownictwo może efektywnie zarządzać zespołem i prowadzić optymalną alokację talentów po dokonaniu oceny celów i wstępnie ustalonych działań. Ponadto, cykliczna analiza wyników może pomóc w określeniu zakresu rozwoju kariery pracownika oraz poziomu jego zaangażowania, co w perspektywie długoterminowej przekłada się na wyniki przedsiębiorstwa.

Do głównych zalet należą regularnie przeprowadzanej oceny pracowniczej zaliczyć możemy:

  1. przejrzyste planowanie ścieżki kariery pracownika - regularna ocena pracownicza umożliwia kadrze kierowniczej zaplanowanie szkoleń celem wypełnienia luk kompetencyjnych pracowników w oparciu o ich wyniki oraz potrzeby firmy;
  2. planowanie kadrowe – ocena pomaga zrozumieć, jak radzi sobie pracownik oraz jakie mogą być jego przyszłe zadania i cele. Pomaga to nie tylko w efektywnym zarządzaniu, ale również w planowaniu kadrowym. Możesz efektywnie realokować pracowników lub zatrudnić nowych członków zespołu w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie;
  3. usprawnioną komunikację na linii pracownik-pracodawca – ocena dla pracownika stanowi podstawę do otrzymania awansu lub podwyżki wynagrodzenia. Odgrywa również bezpośrednią rolę w dostarczaniu okresowych informacji zwrotnych dla pracowników, dzięki czemu są oni bardziej świadomi swojej wydajności. Pozwala pracownikowi zrozumieć, jaką rolę pełni w organizacji oraz rzeczywiste możliwości rozwoju w jej strukturze.

Więcej niż ocena.

Dzięki przeprowadzaniu oceny w ramach zintegrowanej platformy zarówno pracownik, jak i pracodawca otrzymują możliwość wglądu do przejrzystej ewaluacji dotychczas podejmowanych działań. Pomaga to w poprawie komunikacji, co zazwyczaj prowadzi do lepszej i dokładniejszej oceny zespołu, a co za tym idzie - lepszych wyników pracy.

Nowoczesny system oceny okresowej to narzędzie, które pomoże uporządkować organizację. Dostarczy też aktualnej wiedzy dotyczącej potencjału pracowników. Może stanowić wzmocnienie systemu motywacyjnego czy umożliwić optymalizację systemu wynagrodzeń. Z pewnością stanowi wsparcie dla kadry zarządzającej zasobami ludzkimi.

Proces oceniania można znacznie usprawnić, wykorzystując dedykowane temu oprogramowanie. Wybierając takie rozwiązanie nie tylko oszczędzisz czas, ale i zminimalizujesz możliwość popełnienia błędów oraz uporządkujesz wszystkie informacje w prosty i przejrzysty sposób. Możliwości, jakie daje zaawansowane oprogramowanie jest wiele. Dzięki niemu stworzysz dowolną ilość ankiet oceniających dla różnych grup stanowisk poprzez np. tworzenie dostosowanych modeli kompetencyjnych. Zapomnij o przeglądaniu papierowych ankiet. System zapewni bieżący monitoring realizacji ocen. Automatycznie wyśle powiadomienia do osób, które mają zadania do wykonania.
 


W jaki sposób SkillBox usprawni funkcjonowanie Twojej firmy?

Daj swojemu przedsiębiorstwu szansę na rozwój i wypróbuj SOOP SkillBox. Oprogramowanie pozwoli Ci na ustawienia procesu w zależności od potrzeb – ocena w modelu 90 lub 180 stopni. Godna uwagi jest również funkcja raportowania. System automatycznie zbiera dane, co otwiera przed użytkownikiem szereg możliwości:

  • dokonamy analizy zmian poziomu kompetencji  w odniesieniu do poszczególnych okresów oceny (np. rok do roku) w skali całej firmy oraz po wybranych kryteriach;
  • zbierzemy potrzeby szkoleniowe w podziale na tematy szkoleń oraz przyporządkujemy pracowników do konkretnych szkoleń;
  • wykorzystamy dane do rekrutacji wewnętrznej - system podpowie kto został wskazany do awansu na wybrane stanowisko;
  • znajdziemy luki i przerosty kompetencyjne – otrzymamy wizualne przedstawienie oceny pracownika w odniesieniu do wybranego profilu; 
  • wykonamy symulację przesunięć kadrowych - system wskaże potencjalne luki i przerosty kompetencyjne w przypadku awansu stanowiskowego.

Na inwestycji w profesjonalny system do ocen okresowych skorzystają zarówno pracownicy, jak i samo przedsiębiorstwo. Uporządkowane dane, dotyczące funkcjonowania poszczególnych zespołów, wraz z opartymi na nich analizami i symulacjami, pozwolą na szybszą ewaluację wydajności i funkcjonowania firmy. Na jej podstawie możliwe będzie zaplanowanie dalszej ścieżki i tempa rozwoju całej firmy, a co za tym idzie – planowanie celów, targetów, budżetów czy procesów rekrutacyjnych.

Sprawdź, jak SkillBox sprawdzi się w Twojej firmie! Wejdź na Skillbox24.com i skorzystaj z wersji demo przez 30 dni za darmo z kodem BP022022!

Przypisy