System ERP i transformacja firmy w kierunku Przemysłu 4.0

Otwarty dostęp Artykuł sponsorowany Aktualności

Wdrożenie zasad i technologii Przemysłu 4.0 jest istotnym krokiem w stronę większych zysków. Dowiedz się, jak system ERP wspiera proces tej transformacji.

Czym jest i do czego dąży Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 z (z ang. Industry 4.0), nazywany też czwartą rewolucją przemysłową, to koncepcja, która polega na cyfryzacji i wdrażaniu nowoczesnych technologii w firmach produkcyjnych. Jej celem jest optymalizacja procesu wytwórczego i podniesienie jakości wyrobów.

Istotna jest tu także zmiana modelu biznesowego firmy, m.in. przejście z silosowej struktury organizacji na zarządzanie oparte na współdziałaniu wszystkich obszarów firmy (produkcyjnych i pozaprodukcyjnych).

Co napędza Czwartą Rewolucję Przemysłową?

Czynnikiem, który napędza rozwój Przemysłu 4.0, jest postępująca indywidualizacja produkcji i trend personalizacji wyrobów. Przedsiębiorcy dostosowują się do tych zmian, kładąc coraz większy nacisk na produkcję jednostkową i małoseryjną. Wdrożenie zasad Industry 4.0 wspiera proces tej transformacji. 

Kluczowe rozwiązania Przemysłu 4.0

Cyfrowe technologie Przemysłu 4.0 wpływają korzystnie na wiele istotnych procesów w firmach produkcyjnych. Kluczową funkcję pełnią tu: systemy cyber-fizyczne, sprawna praca łańcucha dostaw oraz analiza i przetwarzanie dużych zbiorów danych (BIG DATA).

Przemysł 4.0 wiąże się także z wdrożeniem systemu gospodarki obiegu zamkniętego, który maksymalizuje zużycie surowców i sprzyja redukcji emisji.

Systemy cyber-fizyczne

Systemy cyber-fizyczne (CPS) to oprogramowanie IT służące do sterowania i kontrolowania fizycznych procesów wytwórczych (np. pracy maszyn produkcyjnych). Interakcja świata cyfrowego i rzeczywistego jest możliwa dzięki specjalnym czujnikom montowanym na urządzeniach mechanicznych czy elektronicznych stosowanych na halach produkcyjnych. Wymiana danych zachodzi najczęściej za pośrednictwem łączności bezprzewodowej, co zapewnia dostęp do rozproszonych danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym.  

Cyfrowa integracja łańcucha dostaw

W Przemyśle 4.0 kluczową rolę odgrywa także sprawna praca łańcucha dostaw. Innymi słowy, procesy związane z transportem, kontrolą oraz przyjęciem towaru powinny być na tyle efektywne, aby minimalizować czas dostawy surowców potrzebnych do realizacji bieżących zleceń produkcyjnych. Wymaga to stworzenia stabilnej sieci połączeń cyfrowych oraz współdzielenia danych między firmą a jej dostawcą.

Dlaczego to ważne?

Bo zapewnia terminową dostawę towaru i jednocześnie sprzyja optymalnej rotacji zapasów. Przekłada się także na płynną produkcję bez przestojów a tym samym większą rentowność przedsiębiorstwa.

Analityka danych 4.0

Istotą Produkcji 4.0 jest także gromadzenie i praktyczne wykorzystywanie dużych ilości danych (Big Data). Są one przetwarzane w dane zarządcze. W rezultacie przedsiębiorcy mogą podnosić jakość produktów oraz procesu wytwórczego, opierając działania na rzetelnych informacjach.

Ważną rolę odgrywają tu narzędzia IT przystosowane do obsługi Big Data, np. systemy ERP.

Elastyczne systemy ERP – jaką funkcję pełnią w Przemyśle 4.0?

Przykładem takiego rozwiązania jest system ERP Streamsoft Prestiż. Narzędzie ma jedną bazę danych, w której gromadzi informacje o wszystkich procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (m.in. poziom sprzedaży, stany magazynowe, technologie, struktury produktów, wydajność procesu wytwarzania).

Dla Przemysłu 4.0 szczególną rolę pełni rozbudowany moduł Zarządzanie Produkcją oraz Logistyka 2 w 1 (desktop + aplikacja mobilna). Moduły te ściśle współpracują ze sobą. Pierwszy wspiera procesy planowania i realizacji produkcji. Drugi zapewnia sprawną współpracę ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw i wspomaga procesy przyjęć, wydań oraz relokacji towaru.

Elastyczny kreator technologii

Moduł Zarządzania Produkcją ma wbudowany elastyczny kreator, który pozwala użytkownikom na intuicyjne budowanie oraz import gotowych wzorców technologii. Umożliwia to szybką zmianę metodyki wytwarzania (np. z seryjnej na jednostkową).

Technologie składają się zarówno z pojedynczych operacji, jak i wielu czynności. Dzięki temu można sprawnie wytwarzać wiele wariantów wyrobów należących do jednej kategorii, np. beczek o tych samych wymiarach, lecz w innych kolorach, w zależności od wymagań konkretnych odbiorców.

Szeroki zakres integracji z programami do optymalizacji produkcji

Streamsoft Prestiż integruje się z programami CAD, MES oraz CAD/CAM do nestingu. Wpisuje się tym samym w główne założenia czwartej rewolucji przemysłowej, czyli współdzielenia informacji przez ludzi, systemy i urządzenia produkcyjne w procesie inteligentnego wytwarzania.

Integracja z CAD: Szybki start produkcji jednostkowej

Integracja umożliwia przeniesienie do bazy ERP pełnej struktury produktu – BOM (wykaz materiałów) z pliku XML generowanego w programie CAD. Import może uwzględniać rysunki technologiczne projektu, a także ich skorygowane wersje.

Dzięki funkcji walidacji system weryfikuje poprawność przeniesionych składników BOM. Alarmuje zawsze, kiedy choćby jeden z nich nie przejdzie pozytywnie procesu weryfikacji. 

Integracja pozwala uwalniać zlecenia produkcyjne bez konieczności generowania technologii w systemie. Szczególnie istotną rolę pełni to dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej, typowej dla przemysłu 4.0.

Integracja z MES: maszyny produkcyjne pod kontrolą

Systemy MES kontrolują bieżącą wydajność maszyn produkcyjnych, łącząc się z nimi za pośrednictwem specjalnych czujników oraz innych urządzeń niezbędnych do zbierania sygnałów. Sczytywane impulsy są przekształcane w obszerne raporty OEE, informujące o efektywności urządzeń produkcyjnych. Dane spływają następnie automatycznie do bazy ERP.

Dzięki integracji ERP i MES parametry aktywności maszyn wyświetlają się na jednym panelu obok danych o postępie aktualnego zlecenia produkcyjnego. Eliminuje to konieczność stosowania dwóch ekranów i tym samym przyspiesza pracę operatorów.

Warto podkreślić, że MES może śledzić efektywność nawet dużych parków maszynowych (100 urządzeń).

Integracja z nesting: produkcja zgodna z gospodarką obiegu zamkniętego

Integracja z programami do optymalizacji rozkroju skraca czas procesu cięcia oraz  automatyzuje rozliczenie tej operacji. Umożliwia także czytelne zarządzanie stanem odpadów użytkowych oraz nieużytkowych powstających w czasie rozkroju wraz z kontrolę ich partii oraz wytopu. Aktualnie integracja obsługuje współpracę z kilkoma technologiami cięcia: laserem, plazmą, tlenem oraz wodą.

Warto podkreślić, że współpraca przebiega na wszystkich ważnych dla produkcji poziomach: stany magazynowe, zapotrzebowanie na detale do nestingu, wygenerowanie zlecenia na rozkrój i jego automatyczne rozliczenie po zakończeniu zlecenia.

Zarządzanie produkcją na ekranie smartfona

Mobilne zarządzanie stanowi jeden z kluczowych elementów Produkcji 4.0. Streamsoft Prestiż oferuje w tym zakresie aplikację Kierownika Produkcji, będącą częścią rozwiązania Streamsoft ERP mobile. Z jej wykorzystaniem pion zarządzający może śledzić istotne wskaźniki procesu produkcji na ekranie smartfona.

Sprawną obsługę narzędzia zapewniają szerokie możliwości personalizacji. Użytkownicy decydują, które funkcje wyciągnąć na ekran, aby zyskać do nich szybki dostęp. W zależności od preferencji na urządzeniu mogą wyświetlać się np. alerty zleceń opóźnionych, plan pracy zasobów czy liczba zleceń priorytetowych. Widok można też edytować za pomocą metody Drag&Drop, jeszcze bardziej dostosowując go do potrzeb.

Solidny magazyn i łańcuch dostaw

Moduł Logistyka 2 in 1 wspomaga kluczowe operacje magazynowe: przyjęcie, wydanie i transport międzymagazynowy. Rozwiązanie sprawdza się na halach różnego typu.

Istotny element modułu stanowi aplikacja Mobilny Magazyn, która umożliwia pracę na kolektorach. Informacje o każdym ruchu wykonanym przy użyciu urządzenia z aktywną aplikacją automatycznie spływają do bazy ERP. Dzięki temu użytkownicy zyskują szybki dostęp do danych o wydajności operacji i pracowników (ilości ruchów wykonanych przez magazynierów) i możliwość ciągłego podnoszenie efektywności.

Aplikacja współpracuje również z systemami kurierskimi (m.in. UPS, DPD, INPOST, GLS). Integracja obejmuje proces generowania wszystkich dokumentów przewozowych (list przewozowy, potwierdzenie nadania itd.), co przekłada się na solidną współpracę w ramach całego łańcucha dostaw.

Podsumowując, wdrożenie zasad Przemysłu 4. 0 podnosi  jakość wyrobów i przekłada się na większą rentowność firmy. To możliwe głównie dzięki cyfryzacji produkcji, zastosowaniu nowoczesnych urządzeń cyber-fizycznych oraz elastycznych i otwartych systemów ERP.

Przypisy