Posadź z nami drzewo w Peru!

Otwarty dostęp

Markem-Imaje, jako lider w ciągłym druku atramentowym (CIJ) i w ramach swojej filozofii „Znakowanie Nowej Generacji” zawsze analizuje technologię pod kątem sposobów, jak uczynić ją wariantem bardziej opłacalnym i przyjaznym środowisku.

REKLAMA

​​


Na przykład ostatnio wdrożono:

  • uniwersalny atrament pigmentowy srebrny, który umożlliwia kodowanie na większości rodzajów różnokolorowych podłoży, dzięki czemu ogranicza się potrzebę produkcji sprzętu i jego późniejszej utyllizacji po zakończeniu okresu eksploatacji; 
  • cztery atramenty MEK-free, przy których zużycie rozcieńczalnika jest zasadniczo mniejsze, mają pozytywny wpływ na ogólną redukcję emisji lotnych związków organicznych (LZO), prekursorów gazów cieplarnianych. Związane z tym emisje CO2 są zatem zmniejszone nawet o 50%. To prawda, i zwykle przy takim samym całkowitym koszcie posiadania (TCO). 

Ale na tym Markem-Imaje się nie zatrzymuje!

W tym roku firma zdecydowała się jeszcze bardziej zmniejszyć swój wpływ na środowisko, włączając się w działania Reforest’Action. Reforest’Action, specjalista ds. lasów, to firma z certyfikatem B-Corp zajmująca się ochroną, odtwarzaniem i tworzeniem lasów we Francji i na całym świecie, w odpowiedzi na kryzysy klimatyczne i utratę bioróżnorodności. W tym celu Reforest’Action dokonuje selekcji projektów leśnych i wspiera je finansowo, gwarantując ich jakość, aby w dłuższej perspektywie rozwijać ich wielofunkcyjność środowiskową, społeczną i gospodarczą. 

Posadzimy jedno drzewo za każdy zakupiony karton atramentu MEK-free EB588 i FB655!

W ten sposób zapraszamy naszych klientów do przyłączenia się do wysiłków Markem-Imaje na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju. Użycie atramentów niezawierających MEK’u nie tylko zmniejszy ilość lotnych związków organicznych uwalnianych do środowiska, ale ich zakup pomoże również chronić i odnawiać lasy.

Tym samym Markem-Imaje podjęła inicjatywę, która ma na celu przejście na bardziej zrównoważone, wolne od MEK'u, kodowanie produktów. 

Najnowsze przedsięwzięcie w ramach wieloletniego zaangażowania Markem-Imaje na rzecz zrównoważonego rozwoju zachęca do stosowania wszechstronnych atramentów MEK-free, które zmniejszają emisję lotnych związków organicznych (LZO) nawet o 50%. Firma sadzi 1 drzewo w Peru za każde zakupione pudełko atramentu, początkowo łącznie 3 000 drzew. Pomoże to przywrócić bioróżnorodność i poprawić warunki dla lokalnych społeczności, jednocześnie pomagając w walce z globalnym ociepleniem dzięki CO2 pochłanianemu przez drzewa.

Pakowanie ma wiele konsekwencji dla środowiska. Drukowanie na produktach kodów, takich jak daty ważności i numery partii, nie jest wyjątkiem. Najpopularniejszą na świecie metodą znakowania jest ciągły druk atramentowy (CIJ). Większość stosowanych atramentów jest na bazie MEK’u i uwalnia lotne związki organiczne, prekursory gazów cieplarnianych. W ramach szerszego programu zrównoważonego rozwoju, Markem-Imaje dąży do zmiany w obszarze znakowania CIJ na atramenty niezawierające MEK’u, które mogą zmniejszyć o połowę ilość LZO.

Przyczynianie się do wysiłków Reforest’Action poprzez sadzenie 3000 drzew w Peru, po jednym za każde zakupione pudełko atramentów EB588 i FB655, jest najnowszym krokiem firmy.

„Jesteśmy świadomi, że nasza działalność może mieć wpływ na środowisko”, zauważa Sabri Mourad, dyrektor działu produktów CIJ. „Jako jeden z największych na świecie dostawców produktów do znakowania, musimy dawać dobry przykład i wprowadzać zmiany, definiując długoterminowy plan badawczo-rozwojowy w celu opracowania i produkcji atramentów dla bardziej zrównoważonego jutra."

Dlaczego te atramenty?

Będąc wszechstronnymi, te dwa atramenty mogą być stosowane do znakowania większości, a może nawet i wszystkich rodzajów opakowań jednostkowych stosowanych w zakładzie. Ułatwia to wielu firmom wspieranie ponownego zalesiania, co samo w sobie jest korzystne dla środowiska, jednocześnie redukując własne emisje LZO i zmniejszając ilość odpadów. Atramenty MEK-free oznaczają również do 50% mniej kartridży po rozcieńczalniku do wyrzucenia.

Dlaczego Peru?

Region San Martin w północnym Peru i część wysokiej Amazonii był pierwotnie pokryty lasami tropikalnymi i mokradłami. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat wycięto ok. 1,6 mln hektarów lasów pierwotnych. 
Posadzone drzewa pomogą odtworzyć ekosystemy leśne zapewniając wiele nieocenionych usług dla klimatu, przyrody i lokalnych populacji. Na przykład na tym obszarze zostanie przywrócona bioróżnorodność, poprzez zapewnienie motylom, małpom, żabom i żółwiom nowych schronień, jednocześnie pomagając w walce z globalnym ociepleniem. 

Społeczności lokalne również skorzystają z lepszego bezpieczeństwa żywnościowego i możliwości zarobkowania. Drzewa pomagają regulować lokalne temperatury i generować opady, poprawiając plony rolne. Chronią również rośliny jadalne przed zbyt dużą ilością słońca lub deszczu. Miejscowi mogą zbierać owoce z posadzonych drzewek cytrynowych, mango i kakaowych, podczas gdy szybko rosnące gatunki takie jak akacja i drzewa kauczukowe, dostarczają drzewo i kauczuk, a mieszkańcy nie zaopatrują się w nie z lasów amazońskich. Zbiory można wykorzystać do konsumpcji własnej lub lokalnego handlu. 

Część szerszego zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.

Od momentu powstania, Markem-Imaje nieustannie dostosowuje swoje działania, aby były jak najbardziej efektywne. Na przykład od 2010 roku firma ograniczyła zużycie wody o 68%, emisję gazów cieplarnianych o 44% i odpady o 12%, jednocześnie poprawiając efektywność energetyczną o 36%. 

"Markem-Imaje rozpoczęło swoją podróż ze zrównoważonym rozwojem już w 1997 roku, zdobywając pierwszy certyfikat ISO14001 dla swojego systemu zarządzania środowiskowego” mówi Michelle Reed, dyrektor ds. zgodności i zrównoważonego rozwoju. „Od tego czasu zawsze szukamy sposobów na poprawę samych siebie”.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o projekcie Reforest’Action firmy Markem-Imaje, w tym o statystykach dotyczących społeczności lokalnej i korzyściach w obszarze CO2, a także tutaj, aby bardziej ogólnie zapoznać się ze zobowiązaniami  Markem-Imaje w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Zapytaj o ofertę na drukarkę inkjet na atrament MEK-FREE i przyłącz się do projektu!

Źródło: Coleman International Sp. z o.o.

Przypisy