Jak uzyskać optymalną wilgotność powietrza?

PRODUKCJA I KLIMAT

Otwarty dostęp

Dla człowieka, materiału i maszyny

Optymalny klimat w pomieszczeniu jest ważnym czynnikiem produkcyjnym w wielu obszarach przemysłowych. Warunkującym standaryzację produkcji, zapewniającym jakość
i pozwalającym zachować wysoką wartość parametrów. Klimat pomieszczenia jest szczególnie ważny dla człowieka. Bezpośrednie nawilżanie powietrza technologią wysokociśnieniową jest dziś uważane za najnowocześniejszy sposób nawilżania w wielu obszarach przemysłowych. Łatwy montaż, niezawodne sterowanie, niskie koszty energii i dobra dostępność usług konserwacyjnych to cechy, które przemawiają za wyborem techniki nawilżania wysokociśnieniowego bezpośrednio w pomieszczeniu.
 


Papier, tektura, drewno, włókna tekstylne, skóra i wiele produktów spożywczych są materiałami higroskopijnymi i wrażliwymi na suche powietrze. Wysychanie, odkształcanie, pękanie, brak elastyczności i przyczepności zagrażają jakości oraz zakłócają proces przetwórczy. Przy wystarczająco wysokiej wilgotności powietrza możliwe jest również wiązanie pyłów i optymalizacja procesów klejenia oraz lakierowania.

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

Aby zagwarantować pełną ochronę elektrostatyczną, należy unikać naładowań wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, i zapewnić kontrolowane wyładowania. W tym zakresie optymalna wilgotność powietrza jest szczególnie istotna: przy względnej wilgotności powietrza między 40% a 60%, na materiale wytwarza się naturalna, przewodząca prąd elektryczny warstewka wilgoci.
 


Klimat a dobre samopoczucie

Wysokie temperatury panujące na produkcji działają niekorzystnie zarówno na pracowników, materiał, jak i na maszyny. Chłodzenie pomieszczeń produkcyjnych wymaga wówczas stosowania bardzo wydajnych urządzeń. Ich eksploatacja jest kosztowna, ponieważ zużywają one dużo energii. Dodatkowe nawilżanie powietrza może wielokrotnie zmniejszyć koszty użytkowania klimatyzatorów, poprawiając jednocześnie komfort pracy i optymalizując warunki eksploatacji maszyn.

Wysokim ciśnieniem w powietrze

W przypadku bezpośredniego nawilżania w pomieszczeniu nawilżacze są instalowane bezpośrednio w hali produkcyjnej lub w pomieszczeniu, które ma być nawilżane zamiast centralnie w systemie klimatyzacji (systemie wentylacyjno-klimatyzacyjnym).
 


Małe, instalowane na ścianie lub suficie urządzenia, rozpylają, zależnie od potrzeb, mikrodrobną mgiełkę, która natychmiast zawieszana jest w powietrzu danego pomieszczenia i równomiernie rozprowadzana. Mikrorozpyloną mgłę o wielkości kropel poniżej 15 μm uzyskuje się za pomocą technologii wysokociśnieniowej, która pod ciśnieniem roboczym 85 barów tłoczy wodę przez wysokowydajne dysze. Zużycie energii przez pompę wysokociśnieniową w porównaniu z systemami pary lub sprężonego powietrza jest bardzo niskie i wynosi jedynie 700 W.

Kliknij tutaj: Bezpłatna broszura

Poproś już teraz o więcej informacji na temat nawilżania powietrza. Najnowszą broszurę „Klimat pomieszczenia jako czynnik w procesie produkcyjnym“ możesz zdobyć już teraz ze strony: >> https://www.condair-systems.pl//czynnik-produkcyjny-klimat

Przypisy