Czy Assessment Center to najskuteczniejsze narzędzie stosowane w rekrutacji?

Artykuł sponsorowany

Rekrutacja to istotny proces dla każdej firmy. Jej skuteczność zależy m.in. od wyboru narzędzi oceny kandydatów. Jednym z najlepszych rozwiązań na tym polu jest Assessment Center. Co warto wiedzieć na jego temat?

Co to jest Assessment Center?

Assessment Center to kompleksowe narzędzie służące do oceny umiejętności, kompetencji i potencjału kandydatów lub pracowników. Korzystając z tego narzędzia, firmy mogą uzyskać dokładny wgląd w zdolności poszczególnych osób do wykonywania określonych zadań, a także zdobyć informacje przydatne w opracowywaniu planów rozwoju. Jak działa Assessment Center? Jest to strukturalny proces oceny, który obejmuje szereg różnorodnych technik i metod, takich jak symulacja zadań, studia przypadków, testy psychometryczne, rozmowy kwalifikacyjne czy ćwiczenia grupowe. Do tego dochodzi również ocena zachowań w symulowanych sytuacjach biznesowych. W ten sposób można przygotować kompleksową ocenę na wielu płaszczyznach, która uwzględnia zarówno najważniejsze zalety danego kandydata lub pracownika, jak i obszary wymagające dodatkowej pracy.

REKLAMA

​​

Najważniejsze zalety Assessment Center

Narzędzia, takie jak Assessment Center, są coraz chętniej wykorzystywane w ramach procesów rekrutacyjnych, zwłaszcza przez firmy, które chcą jak najlepiej zadbać o rozwój swojej kadry. Wśród zalet tego rozwiązania warto wskazać m.in. możliwość oceny różnych kompetencji jednocześnie. Ważnym atutem jest też praktyczne podejście do oceny – techniki stosowane w ramach Assessment Center umożliwiają kandydatom prezentację swoich umiejętności w realistycznych scenariuszach biznesowych. Z uwagi na korzystanie z ustalonych wcześniej kryteriów oceny i zróżnicowanych narzędzi można ponadto skutecznie zadbać o obiektywność. Wszystko to sprawia, że proces oceny w Assessment Center jest nie tylko wszechstronny, lecz także rzetelny, a przy tym efektywnie odwzorowuje kompetencje testowanych osób w prawdziwych sytuacjach. Dzięki temu można liczyć na uzyskanie pełnego obrazu profilu kandydata lub pracownika i jego potencjału.

Jak przebiega ocena umiejętności z wykorzystaniem Assessment Center?

Dokładny przebieg sesji w ramach Assessment Center może się różnić w zależności od firmy i jej potrzeb. W większości sytuacji proces wygląda jednak dość podobnie. Podczas oceny AC kandydaci są obserwowani przez wiele osób jednocześnie, które następnie wymieniają się między sobą uwagami i spostrzeżeniami. Takie podejście pozwala uniknąć subiektywności, a także uzyskać bardziej szczegółowe spojrzenie na profile badanych. Wśród przykładowych zagadnień Assessment Center można wymienić koszyk zadań, biznesowe studium przypadku, rozmowę z podwładnym, przedstawienie prezentacji czy dyskusję grupową. Warto zauważyć, że większość tych zadań jest ukierunkowana przede wszystkim na ocenę umiejętności miękkich. Z tego względu AC to narzędzie, które doskonale sprawdza się na stanowiskach wymagających elastycznego podejścia w różnych sytuacjach – np. na pozycjach kierowniczych.

HRK – Assessment Center z profesjonalną agencją rekrutacyjną

Rekrutacja z wykorzystaniem narzędzia Assessment Center to złożony, ale bardzo efektywny proces, który pozwala pozyskać najlepszych kandydatów i skutecznie zadbać o ich rozwój. Aby móc postawić na odpowiednie podejście do tego tematu, warto nawiązać współpracę z doświadczoną agencją rekrutacyjną. Jednym z przykładów na polskim rynku jest firma HRK – Assessment Center to jedna z metod wsparcia rekrutacji na najbardziej wymagające stanowiska, w tym pozycje kierownicze. Dzięki temu można liczyć na dokładne dopasowanie kandydatów do profilu i wymagań firmy.

Przypisy