CDM® – Complete Drive Management to System Zarządzania Konserwacją firmy SEW-Eurodrive

Otwarty dostęp

Ograniczamy przestoje i zwiększamy dostępność operacyjną urządzeń i maszyn. Zielone światło dla Twojej produkcji!

Nowoczesna konserwacja zyskuje coraz większe znaczenie, w szczególności w zakresie LCC (Life Cycle Costing), TCO (Total Cost of Ownership) oraz TPM (Total Productive Maintenance). Dotyczy to w szczególności powiązanych procesów produkcyjnych, które wymagają znacznych inwestycji i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem udziału majątku trwałego w majątku całkowitym. W celu zapewnienia pełnej dostępności maszyn oraz urządzeń zarządzanie konserwacją CDM® (Complete Drive Management) oferuje Państwu obszerną paletę indywidualnych usług. W ten sposób zapewnią sobie Państwo możliwie najlepszą ochronę przed kosztownymi awariami i nieplanowanymi przestojami maszyn.

CDM®: warunek konieczny planowych prac konserwacyjnych
Podstawą naszego zarządzania konserwacją CDM® jest inwentaryzacja istniejących komponentów techniki napędowej (w obrębie maszyny lub w magazynie) oraz zapisanie jej wyniku w bazie danych online. Centralna rejestracja wszystkich danych tworzy optymalne warunki do oszacowania oraz zaplanowania niezbędnych w danym czasie prac konserwacyjnych. Wymagane działania, takie jak konserwacja i naprawy, wskazywane są przez bazę danych.

REKLAMA

​​

W taki właśnie sposób możliwe jest zdefiniowanie oraz zoptymalizowanie indywidualnych scenariuszy w zakresie konserwacji poszczególnych napędów. Oczywiście możliwy jest również bezpośredni transfer danych z bazy danych CDM® do SEW-Eurodrive. Dzięki temu nasi pracownicy serwisowi będą mogli zadbać o to, aby zawczasu zidentyfikować i zredukować ryzyko wystąpienia usterek. A Państwo dzięki naszym usługom zarządzania konserwacją CDM® będą mogli całkowicie skoncentrować się na wykorzystaniu wydajności dostępnych maszyn i urządzeń.

W zakresie zapewniania dostępności maszyn system CDM® obejmuje całą paletę usług:

  • rejestrację napędów oraz falowników wraz z oceną stanu (dotyczy również produktów innych firm);
  • strukturyzację oraz regulację istniejących urządzeń techniki napędowej;
  • udostępnianie online danych dotyczących napędów i falowników
  • oznakowanie napędów oraz falowników w celu jednoznacznej i szybkiej identyfikacji – również w zakresie infolinii serwisowej 24 h;
  • indywidualne doradztwo mające na celu optymalizację koncepcji konserwacyjnych dla poszczególnych komponentów techniki napędowej, ale również w odniesieniu do aspektów takich jak oszczędność energii, analizy stanu napędu czy optymalizacja gospodarki magazynowej.

Usługi związane z bazą danych CDM® są odpłatne. Z chęcią udzielimy Państwu wszelkich porad w zakresie możliwości ich wykorzystania.

Zalety

  • minimalne nakłady czasowe dzięki komfortowej [A1] bazie danych CDM® służącej do zapisywania, aktualizacji, wyszukiwania oraz oceny danych;
  • optymalizacja prac konserwacyjnych poprzez zastosowanie funkcjonalności CDM®, takich jak planowanie prac naprawczych czy wyświetlanie historii;
  • obniżenie kosztów magazynowych ze względu na zoptymalizowane dostosowanie stanów magazynowych, zintegrowane zarządzanie gospodarką magazynową oraz łatwą dostępność części zamiennych;
  • całkowita przejrzystość dzięki zarejestrowaniu wszystkich danych w zakresie napędów oraz falowników (według typu, ilości, stanu oraz dostępności).

Źródło: SEW-EURODRIVE

  

Przypisy