Autor: Wojciech Kowalczyk

Praktyk i absolwent studiów podyplomowych Politechniki Gliwickiej na kierunku Bezpieczeństwa i Higieny pracy oraz Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jakie narzędzia, zasady, procedury w znaczący sposób zwiększają poziom bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych?

Zakłady produkcyjne w zależności od złożoności procesu produkcyjnego, liczby zatrudnianych pracowników, stosowanych substancji stwarzających zagrożenie oraz liczby maszyn, oprócz wyprodukowania danego wyrobu, mają za zadanie zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla pracownika. Powołując się na Kodeks pracy, to na pracodawcach ciążą obowiązki zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do pracowników natomiast należy stosowanie się do przepisów BHP panujących na terenach zakładów produkcyjnych.

Czytaj więcej